Uw aandacht waard

Vanaf 1 oktober 2015 gelden nieuwe openingsdagen. We zijn open op dinsdag en vrijdag.
Daarbuiten kunt u de studiezaal op afspraak bezoeken voor het raadplegen van orginele stukken. 

Canon van West-Friesland

In 2009 verscheen de canon van West-Friesland. Voor het eerst is toen, in 29 ‘vensters’, de geschiedenis van de regio volgens de actuele stand van de wetenschap in een overzichtswerk gebundeld en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. De Westfriese canon kwam als geroepen, want in vergelijking met de rest van de provincie Noord-Holland bestaat in Westfriesland een sterk gevoel van regionale identiteit. De 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk geeft het gebied onmiskenbaar een eigen gezicht en verbindt Westfriesland met zijn bewoners. Wie hier geboren en getogen is, voelt zich Westfries. Een venster over het Westfriese karakter mocht in de canon dan ook niet ontbreken. Hieronder de tekst:

"Bij veel West-Friezen bestaat de overtuiging anders te zijn dan de rest van Nederland. Die overtuiging gaat gepaard met een zeker eergevoel, West-Friezen zijn er trots op West-Fries te zijn. Ze doen aan Friezen denken, die hebben dat ook. Zijn West-Friezen dan zo bijzonder? Wie dat vraagt, verraadt zichzelf. Hij is van buiten. Een echte West-Fries stelt die vraag niet. Het gaat er namelijk niet om wat dat precies is, West-Fries te zijn, het gaat erom dat je het bént, dat je bent geboren binnen de Omringdijk.

De West-Fries is gelijkmatig. Zijn gemoedsleven komt wat moeilijk tot uiting, maar toch is hij ook weer niet zo stug. De oorzaak is gezocht in het eentonige landschap, dat ‘in de herfst- en winternevels tot triestigheid vervaagt’. Dat nodigt niet uit tot uitbundigheid, maar ook niet tot radicale denkbeelden of andere 'overdreven' gevoeligheid. Ook de West-Friese godsdienst was gelijkmatig, de meeste protestanten waren er vrijzinnig en katholieken moesten weinig hebben van het al te devotionele. Buitenstaanders viel nog iets anders op: de West-Friese vrijheidszin, de onafhankelijkheid. Die schreven ze toe aan isolement; aan de afgescheiden ligging, eeuwenlang, tussen zee, meren en kreken. Die vrijheidszin was blijven voortbestaan ook nadat West-Friesland in 1288 was onderworpen. Ze werd een keurmerk, juist ook in de folklore. Hoewel… Misschien is het West-Friese karakter, die speciale identiteit, wel een negentiende-eeuwse uitvinding. Maar sprookje of niet, het idee dat West-Friezen anders zijn, heeft zijn uitwerking op hun samenleving. Zelfs vandaag nog.

Intussen is het interessant dat de ontdekking van het specifiek West-Friese, rond 1850, samenviel met het moment waarop de Omringdijk ophield een barrière te zijn. Vooral het spoor legde West-Friesland open. Maar de West-Friezen bleven nog onder elkaar. Op het platteland was het dialect nog de voertaal, droegen (welgestelde) boerinnen op zon- en feestdagen kap en dek en was er een bloeiend verenigingsleven. Alles was nog kleinschalig, het leven overzichtelijk. Na 1920 kwam de definitieve kentering, door motorisering en mechanisatie, zij het nog aarzelend. Allerlei nuwerwissigheden drongen binnen. Dat bracht in het voorjaar van 1924 sommigen, waaronder nu ook echte West-Friezen, ertoe de vervlakking tegen te gaan. Ze waren bezorgd: ‘De taal van het land - het West-Fries - wordt al minder sproken, kap en dek gane in de kast, de bakwagens op de brandstapel.’ Het Westfries Genootschap werd opgericht met als doelstelling: ‘Het eigene van West-Friesland voor zover (en zo veel) mogelijk voor de toekomst veilig te stellen.’

Maar de vervlakking valt moeilijk te stuiten. Ruilverkaveling en overloop, het ‘groot, groter, grootst’ heeft het West-Friese landschap veranderd. Stolpen staan er nog, maar er woont nauwelijks nog een boer in. 'Amsterdammers', zijn binnengestroomd en hebben de oorspronkelijke West-Friezen tot een minderheid teruggebracht. Hoorn, Heerhugowaard, Stede Broec en Enkhuizen zijn echte steden geworden. De televisie is Nederlands, niet West-Fries. Het is vechten tegen de bierkaai. Natuurlijk, dansgroepen hebben zich ontfermd over West-Fries kostuum en West-Friese dansen, maar in de praktijk heeft de donder in 't hooi het al lang afgelegd tegen de disco. De Stichting Creatief Westfries probeert het dialect levend te houden, maar wie spreekt het nog.

Maar toch, West-Friesland is nog altijd ampart."

Klik op een afbeelding uit bovenstaande scrollbalk om naar het desbetreffende hoofdstuk in de digitale canon te gaan. Met de pijlen links en rechts kunt u schuiven.

 

canon van west-friesland

 

canon