Wat vindt u van onze dienstverlening?

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening over onze producten en diensten. Wilt u zo vriendelijk zijn enkele vragen te beantwoorden? Door op onderstaande link te klikken komt u op de vragenlijst. Het invullen kost maar een paar minuten. Uw anonimiteit is volledig gewaarborgd. We danken u alvast hartelijk voor de moeite.

Naar de vragenlijst.

Feestelijk taartmoment bij de gemeente Koggenland

Overheden moeten bij de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer onder andere voldoen aan de Archiefwet. De informatie moet blijvend in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht.

Lees meer...

Eerste fase project Leertraject e-Depot afgerond

Op woensdag 6 september keken we terug op twee maanden intensief samenwerken in het project Leertraject e-Depot. Samen met de deelnemers aan de taakgroepen bespraken we de resultaten, vierden we de successen en maakten we de aftrap voor de tweede fase. Dit jaar besteden we aan leren door experimenteren en doen. Nu gaat het erom de opbrengst om te zetten in een wensen en eisenpakket voor een concept aanbesteding van een regionaal e-depot en om een bruikbaar kostenmodel daarvoor neer te zetten. Duidelijk werd dat behalve functionele en technische eisen, ook kernzaken van regionaal informatiebeheer nog extra aandacht nodig hebben. Dan gaat het om de inrichting van de kaders van een kwaliteitssysteem. Daar gaan we de komende maanden hard mee aan de slag! In een korte pilot neemt Medemblik daarmee het voortouw voor het oefenen met aansluiten, raadplegen en gebruik.

Lees meer...

Leertraject en Proeftuin e-depot

Het Westfries Archief gaat in samenwerking met de zeven gemeenten en Gr'en (DeSom, RUD, WerkSaam) een digitaal depot voor archivering realiseren om in 2018 volledig digitaal werken te ondersteunen.

Lees meer...

Training nieuwe Selectielijst

Met ingang van 2017 wordt de nieuwe Selectielijst voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen van kracht. De Selectielijst vormt de basis voor het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden bij gemeenten en intergemeentelijke organen. Bij het Westfries Archief konden informatiespecialisten van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een training volgen. Het doel was om kennis en vaardigheden op te doen om de Selectielijst 2017 toe te passen en te implementeren in de systemen. De training werd gegeven door de VNG Academy in combinatie met VHIC Facility. Zij hebben de Selectielijst 2017 in opdracht van de VNG Adviescommissie Archieven ontwikkeld.

Lees meer...

Themamiddag kwaliteitszorg informatievoorziening

Overheidsorganisaties voeren dienstverlening steeds meer digitaal uit. Om tot een betrouwbare, integere en transparante digitale dienstverlening te komen stelt de overheid en wetgever eisen aan de informatievoorziening die effectief en efficiënt moet worden uitgevoerd. Dat geld overigens ook voor de analoge dienstverlening. Er zijn veel risico’s die een negatieve invloed op de kwaliteit van de informatievoorziening hebben. Actief beleid en uitvoering van kwaliteitsmanagement en risicoanalyse helpt een organisatie om risico’s te identificeren. Indien nodig kan door het nemen van maatregelen de negatieve invloed van een risico worden beperkt.

Lees meer...

 

inspectie1

 

inspectie2