Corona

De studiezaal is vanaf 6 juli 2021 van dinsdag tot vrijdag open op afspraak Lees meer...

Het Westfries Archief wil graag het tijdsbeeld van Westfriesland in Coronatijd vastleggen. Helpt u ons mee? Lees meer...

Klik
hier om de collectie in te zien.

Benningbroek voor 1812

Geschiedenis in deze periode

De oudst bekende vermelding van Benningbroek komt voor in een baljuwsrekening uit 1311. Hierin staat de naam Bennenbroec. In dit document komen ondermeer de namen voor van de oudste misdadigers van het dorp. 

Bestuur en grondgebied
Benningbroek was tot 1812 een zelfstandig dorp. In 1802-1803 kwamen hiervoor de termen “gemeente” en “gemeentebestuur” in zwang. Per 1 januari 1812 ging Benningbroek samen met Sijbekarspel op in de gemeente Sijbekarspel. Onder deze gemeente viel een gedeelte van de Boerdijk.

Gerechtelijke indeling
Het dorp behoorde gerechtelijk tot de stede Sijbekarspel. Deze toestand heeft bestaan tot maart 1811.

Kerkelijke indeling
De gereformeerde, later hervormde, gemeente Benningbroek vormde een zelfstandige kerkgemeente. Vanaf 1680 hadden Benningbroek en Nibbixwoud samen een predikant en een gezamenlijke kerkenraad. De predikant woonde in Benningbroek. De katholieken uit Benningbroek vielen onder de statie Nibbixwoud, de doopsgezinden onder de doopsgezinde gemeente Twisk-Abbekerk te Twisk of de doopsgezinde gemeente Medemblik.

Waterstaatkundige indeling
Benningbroek viel voor zowel het onderhoud van de Westfriese Omringdijk als voor de afwatering onder de Vier Noorder Koggen.

Bronnen

  • collectie doop-, trouw- en begraafboeken
  • dorpsarchief Benningbroek
  • archief stede Sijbekarspel
  • oud-rechterlijk archief Sijbekarspel (rechtbankverslagen, transporten onroerend goed en hypotheekakten)
  • hervormde gemeente Benningbroek
  • statie Nibbixwoud
  • stadsarchief van Medemblik (voor Benningbroek zie bijvoorbeeld de registers van 200e en 1000e penning, haardstedengeld en familiegeld uit de jaren 1623, 1628, 1638, 1644, 1647, 1654-1661, 1667 en 1674)
  • notarieel archief Benningbroek en omliggende plaatsen
  • archief van het ambacht van West-Friesland genaamd Vier Noorder Koggen (afschriften van registers van de 40e penning over overdracht onroerend goed in de stede Sijbekarspel over 1660-1664, 1676-1689)
  • stadsarchief Hoorn (afschriften van registers van de 40e penning over overdracht onroerend goed in de stede Sijbekarspel over 1680-1689)

 

Plaatselijke begraafgegevens
Inwoners van alle godsdienstige gezindten werden begraven in de gereformeerde kerk of de naastgelegen begraafplaats. Hiervan zijn geen gegevens bewaard gebleven.

Plaatselijke huwelijksgegevens
Huwelijken van alle godsdienstige gezindten werden tot begin 1795 verplicht afgekondigd in de gereformeerde kerk. Hiervan zijn gegevens bewaard gebleven uit de jaren 1651-1665. 

Gerechtelijke huwelijksgegevens en impost op trouwen en begraven
Tijdens de Republiek (tot begin 1795) werden alleen gereformeerde huwelijken wettelijk erkend. Wettige huwelijken van andersdenkenden werden gesloten voor de stedelijke rechtbank in Sijbekarspel. De gegevens over deze huwelijken zijn vanaf 1672 bewaard gebleven. Ook de impost (= belasting) op trouwen en begraven werd door de stede Sijbekarspel geregistreerd. Hiervan zijn gegevens bewaard gebleven uit de periode 1712-1713 en 1749-1805.

 

canon van west-friesland

 

canon

chat loading...