Verzet en verraad

Verzet en verraad

Het georganiseerde verzet tegen de Duitsers in de regio begint in 1943, als in Enkhuizen de eerste knokploeg (KP) wordt opgericht. Al snel volgen andere plaatsen. Het begint met hulp aan en zorg voor onderduikers, maar al snel beschikt het verzet over wapens. Overdag keurige burgers, ’s nachts een bedreiging voor de bezetter.

8 Verzet en verraad Wapendroppings
Wapendroppings. Bron: Noord-Hollands Archief

Het zijn in de regel jonge mannen en vrouwen die heimelijk in actie komen. De bevolkingsregisters worden uit gemeentehuizen gestolen, wapens na droppings verborgen en verdeeld. Maar later volgen er ook liquidaties, gericht tegen gevaarlijke landverraders.

8 verzet en verraad Fake Krist nl-hlmnha hrlm 25905-1
Op de Westergracht in Haarlem ligt de dode Fake Krist die door een aanslag van het verzet om het leven werd gebracht. Bron: Noord-Hollands Archief

8 Verzet en verraad NL-HlmNHA 54012484 Arrestatieploeg van de Binnenlandse Strijdkrachten rukt uit op landgoed  Elswout
Arrestatieploeg van de Binnenlandse Strijdkrachten rukt uit op landgoedElswout”. Bron: Noord-Hollands Archief

Westfriesland krijgt ook te maken met de andere kant van de oorlogsjaren. Er zijn mensen die achter het fascisme staan en verzetslieden of onderduikers gaan verraden. Dat gaat in de regel heel geniepig en juist dat is het gevaarlijkste aspect voor de illegaliteit.

Wie weet nu precies wie wel en wie niet is te vertrouwen?

8 Verzet en verraad 75 jaar bevrijding Veel boter vlees en eieren geroofd van Wehrmacht NOS
Het verzet stal voedsel. Bron: Vereniging Oud Enkhuizen
8 Verzet en verraad 1944 Diefstal van Duitsers  8 Verzet en verraad 1944 Diefstal van Duitsers 1


 

chat loading...