De VOC

De VOC heeft een grote rol gespeeld in Westfriesland. De archieven van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik bezitten vele interessante bronnen over deze periode. Uiteraard worden deze bronnen ook gebruikt voor onderzoek. In 2009 verscheen bij de stichting Vrienden van het Westfries Archief het boek Met snee jagt en kake van wint: leven en werken op schepen van de VOC-kamer Enkhuizen en andere notities uit het Enkhuizer stadsarchief geschreven door Herman de Vos. 

Transcripties en uitwerking
Voor de samenstelling van dit boek heeft De Vos een groot aantal transcripties en uitwerkingen van zijn bronnen gemaakt. De getranscribeerde bronnen behoren tot de papieren nalatenschap van de Enkhuizer VOC-bewindhebbers Dirk Pieters Haack en Jan Minne. Hun archief is tegenwoordig deel van het Oud Archief Enkhuizen. Deze bijlagen zijn samengevoegd in een pdf-bestand.  

Documenten van de VOC
De VOC heeft een enorme hoeveelheid documenten nagelaten. Deze liggen in het Nationaal Archief te Den Haag. Maar ook in de archieven van de oude VOC-steden is nog veel terug te vinden. Het boek van De Vos richt zich op Enkhuizen. In zijn inleiding verteld De Vos dat hij in het Oud Archief Enkhuizen wat betreft de VOC-activiteiten twee groepen documenten onderscheidt. Namelijk de werkdocumenten van bewindhebbers van de VOC kamer te Enkhuizen en de correspondentie van Enkhuizer Regenten. De werkdocumenten is een verzameling van documenten van met name de regentenfamilies Haak en Minne. De aard van deze documenten is heel verschillend. De correspondentie bestaat uit zakelijke en niet-zakelijk brieven aan en van diverse leden van de Enkhuizer regentenfamilies Haak en Minne.

De Brug
Een van de werkdocumenten is een verslag van de reis van het schip De Brug naar Kaap de Goede Hoop, omstreeks 1709. Het schip voer uit voor VOC-kamer Enkhuizen. Dit verslag vormt de kern van het boek. Bepaalde aspecten uit dit verslag heeft De Vos aangevuld met gegevens uit andere documenten. De Vos gaat in op de werving van de bemanning, de verdiensten, de samenstelling van de bemanning op De Brug, kapers, ziektes en nog veel meer.

Geselecteerd uit onze collectie
155H18 Herman de Vos, Met snee jagt en kake van wint: leven en werken op schepen van de VOC-kamer Enkhuizen en andere notities uit het Enkhuizer stadsarchief (Hoorn 2009).
153F9 Roelof van Gelder en Lodewijk Wagenaar, Sporen van de Compagnie (Amsterdam, 1988).
153G15 Femme S. Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC (Zutphen, 1989).
141P32 Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Zutphen, 2002).
0120 Oud Archief Enkhuizen

 

 

GH VOC 1

 

GH VOC 2

 

GH VOC 3

 

 

chat loading...