Schulden...

Schulden…Geen vrolijk gespreksonderwerp. Veel mensen krijgen hier op een bepaald moment in hun leven mee te maken. Van een kleine studieschuld tot een serieuze betalingsachterstand van de hypotheek. Ook in de voorgaande eeuwen konden mensen, door verschillende oorzaken, schulden maken.

Zo ook de hoofdpersoon uit de notariële akte die in deze aflevering wordt besproken. Het gaat om Cornelis Pietersz. Gool uit Grootebroek. Op 22 februari 1681 verscheen hij voor de notaris van Hoogkarspel, Jacobus Agricola. In de akte die vervolgens werd opgemaakt transporteerde hij goederen aan zijn twee zonen, Dirck Cornelisz. uit Grootebroek en Pieter Cornelisz. uit Lutjebroek.

De zonen kregen:
‘huijsraat ende inboedel van bedden ende dekens potten ende ketels kasten ende kisten linnen ende wollen niets ter werelt uijtgesondert van wat benaminge het oock soude mogen zijn'

Landschap met koe, schaap en geit. Gemaakt door M. Bos in 1849.

Landschap met koe, schaap en geit. Gemaakt door M. Bos in 1849 (Westfries Archief, Collectie Stilstaand Beeld, 1B113).
 

Cornelis raakte al het huisraad en de hele inboedel kwijt. Dit was echter nog niet voldoende, ook ‘drie koeijen ende schaap, staande op de stallingen' moesten eraan geloven. En Cornelis raakte nog meer kwijt omdat hij een flinke schuld had van 600 gulden.

Bent u benieuwd wat Cornelis nog meer kwijtraakte en welke maatregelen zijn zonen nog meer troffen? Klik dan hier voor het hele verhaal.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3