De dronken Amsterdammer

In 1777 verscheen rond het middaguur een aantal mensen in een herberg in Hoorn voor een verfrissing. Eén van deze personen had blijkbaar niet zo'n goed humeur. Vanwege de vechtpartij die uiteindelijk plaatsvond, lieten de hoofdrolspelers een akte bij de notaris opstellen.

Gebrandt Nierop was oud-burgemeester en waarschap van Berkhout. Hij was aanwezig in herberg de Vergulde Roskammerij bij de Noorderpoort in Hoorn. Op zijn verzoek legde een aantal personen voor de notaris een verklaring af. Zodoende weten we nu wat er die dag plaatsvond in de herberg.

De Noorderpoort in Hoorn werd in 1850 afgebroken. Hier vlakbij bevond zich de herberg de Vergulde Roskammerij (Westfries Archief, collectie Stilstaand Beeld, 65K196)
 

Gerbrandt was met paard en sjees aangekomen bij de herberg. Hier raakte hij in gesprek met Dirk Ruijter uit Amsterdam. Dirk was een koopman in kousen. De koopman was niet onder de indruk van het paard van Gerbrandt. Volgens Dirk liep het paard ‘tribbelachtigh'. Gerbrandt was zeer beledigd en nam deze opmerking ‘ten uijttersten qualijk' op. Dirk en Gerbrandt kregen ruzie, ze raakte in ‘querell' met elkaar.

Toen de herbergier en zijn vrouw naar beneden kwamen, troffen zij Dirk de koopman gewond aan, ‘sijn hooft bebloedt'. Twee getuigen verklaarden dat Gerbrandt ‘swaar beschonken' was. Gebrandt wordt daarna niet meer genoemd in de akte, waarschijnlijk heeft hij na de ruzie de herberg verlaten.

Maar ook Dirk had een flinke slok op. Hij werd door het herbergiersechtpaar aan zijn verwondingen geholpen, een doek gedrenkt in brandewijn werd om zijn hoofd gewikkeld. De herbergier raadde Dirk aan om naar een chirurgijn te gaan en zijn verwondingen te laten behandelen: ‘daar een pleijster op te laaten leggen of dergelijken substantie'. Maar Dirk bleef in de herberg en in een ‘quaad aardig humeur' en bestelde nog een glas bier.

Wilt u weten of Dirk voor nog meer problemen in de herberg zorgde? Klik dan hier.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3