De beschonken schoolmeester van Westwoud

De vorige aflevering ging over Jan de Boer, schoolmeester in Westwoud. Uit een aantal notariële akten bleek dat ouders van leerlingen nogal wat klachten hadden over Jan. Hij was vaak niet aanwezig op school tijdens de schooltijden. En als hij les gaf, liet dat te wensen over. Jan zou volgens getuigen in de akten vooral druk zijn met kaatsen, drinken en ander vertier.

In 1698 werd de laatste akte opgesteld over het gedrag van Jan de Boer. Daarna is het een poosje stil. Het zou kunnen dat Jan zijn leven had gebeterd. Dit duurde echter niet lang. In 1705 worden er weer akten opgesteld over Jan. En weer waren er vele dorpsgenoten bereid om te getuigen.

Not.Schoolmr.1F132

In deze akten gaat het niet over het lesgeven van Jan. Wel wordt Jan in de akten schoolmeester genoemd, dus dat was nog wel zijn taak. Jan had wat buiten gedronken met een collega schoolmeester bij de herberg het Huis van Ruige Volkert in Westwoud. Jan wilde zijn collega nog wat wijn aanbieden, maar zijn vrouw, Jannitje Guilliams, verhinderde dit. De collega van Jan vertrok.

Blijkbaar was Jan nogal geïrriteerd door het optreden van zijn vrouw. Boos liep hij de herberg binnen en gooide een kan en een ‘vuurtesje' op straat. Sipke Sipkes, die vervolgens de herberg binnen liep, moest het ook ontzien. Hij werd door de schoolmeester ‘ter aarde gesmeten'. Waarom Jan Sipke moest hebben, is niet duidelijk. Maar Jan ging flink te keer. Jan Jansz Janbroer en Pieter Ruijter, de stiefzoon van Sipke, bevrijden Sipke van Jan die 'die seer bebloed van onder zijn handen quam'. Pieter en nog een omstander brachten Sipke vervolgens naar huis.

Maar het was nog niet afgelopen… Lees hier verder.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3