Westfriezen bij de notaris

Al honderden jaren lang zijn notarissen actief in Westfriesland. In hun akten bevinden zich talrijke bijzonderheden over het leven van onze voorouders. Het oude notariële archief wordt vooral door onderzoekers en gevorderde genealogen geraadpleegd. Om meer mensen kennis te laten maken met deze interessante en uitgebreide bron, besteden wij op onze website aandacht aan enkele in het oog springende akten.

 

De schreeuwende schout

Op 4 augustus 1741 stond plotseling de bode van de schout voor de deur van het predikantsechtpaar De Beer in Abbekerk. Uit naam van de schout kreeg predikant De Beer een boete opgelegd van dertig gulden vanwege het afvuren van een musketr. De predikant was zeer verbaasd, hij had al minstens veertien jaar geen ‘geen schietgeweer (…) gebruykt om te schieten’.

Lees meer...

Contante penningen en gebeterde dieren

Van 1744 tot 1764 zorgde de veepest voor veel ellende in de Republiek en de rest van Europa. De ziekte kon wel tot 80% van de veestapel doden. Maar herstelde een dier van de ziekte, dan kon hij niet nog een keer ziek worden. En dit dreef de prijs voor zo’n dier op de markt op. De weerslag van deze voor veel veehouders desastreuze ziekte is te zien in het notarieel archief.

Lees meer...

Het aanbouw-‘dispuut’

Kornelis Dool en Theunis Pietersz. Timmerman waren naast buren ook collega’s. Beiden waren schepen en vroedschap van Twisk. Timmerman was daarnaast, zijn naam verraadt het al, huistimmerman. En hij had aan de oostzijde van zijn huis een stuk aangetimmerd. Dool was hier niet zo blij mee, want het was veel te dicht op zijn erf gebouwd. Volgens Timmerman viel dat wel mee, er was nog behoorlijk wat ruimte over.

Lees meer...

De onderbetaalde schoolmeester

Op 20 juni 1690 werd Jan Florisz. Cramer door stadhouder Willem III van Oranje benoemd tot schoolmeester, koster en voorzanger van Hoogkarspel. Maar in het dorp waren twee mensen het hier niet mee eens. De kerkmeester en de burgemeester weigerden Cramer te erkennen en betaalden zijn salaris niet uit. Maar Cramer gaf zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Hij liet de notaris van het dorp protesten uitvaardigen waarin de burgemeester en kerkmeester werden herinnerd aan het besluit van de stadhouder. En vanuit Den Haag kwam zelfs een extra oorkonde waarin werd herhaald dat Cramer toch echt de nieuwe schoolmeester/koster/voorzanger was en dat dit besluit geaccepteerd moest worden door de bestuurders van het dorp.

Lees meer...

Een verbroken belofte

Trijn Joris en Jan Frederijcksz. hadden trouwbeloften uitgewisseld. Trouwbeloften werden in de zeventiende en achttiende eeuw uitgewisseld tussen man en vrouw voordat het huwelijk werd afgekondigd in de kerk of stadhuis. Pas na drie openbare afkondigingen in de kerk of stadhuis kon er worden getrouwd.

Lees meer...

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...