Openingstijden

Het Westfries Archief is open van 10-17 uur.
Op woensdag en donderdag kunt u alleen op afspraak terecht. Uw gereserveerde stukken liggen dan voor u gereed ter inzage.
Op dinsdag en vrijdag kunt u ook zonder afspraak terecht. Wij raden echter aan om stukken van tevoren te reserveren, zodat uw bezoek voorbereid kan worden.

 

Westfriezen bij de notaris

Al honderden jaren lang zijn notarissen actief in Westfriesland. In hun akten bevinden zich talrijke bijzonderheden over het leven van onze voorouders. Het oude notariële archief wordt vooral door onderzoekers en gevorderde genealogen geraadpleegd. Om meer mensen kennis te laten maken met deze interessante en uitgebreide bron, besteden wij op onze website aandacht aan enkele in het oog springende akten.

 

Het aanbouw-‘dispuut’

Kornelis Dool en Theunis Pietersz. Timmerman waren naast buren ook collega’s. Beiden waren schepen en vroedschap van Twisk. Timmerman was daarnaast, zijn naam verraadt het al, huistimmerman. En hij had aan de oostzijde van zijn huis een stuk aangetimmerd. Dool was hier niet zo blij mee, want het was veel te dicht op zijn erf gebouwd. Volgens Timmerman viel dat wel mee, er was nog behoorlijk wat ruimte over.

Lees meer...

De onderbetaalde schoolmeester

Op 20 juni 1690 werd Jan Florisz. Cramer door stadhouder Willem III van Oranje benoemd tot schoolmeester, koster en voorzanger van Hoogkarspel. Maar in het dorp waren twee mensen het hier niet mee eens. De kerkmeester en de burgemeester weigerden Cramer te erkennen en betaalden zijn salaris niet uit. Maar Cramer gaf zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Hij liet de notaris van het dorp protesten uitvaardigen waarin de burgemeester en kerkmeester werden herinnerd aan het besluit van de stadhouder. En vanuit Den Haag kwam zelfs een extra oorkonde waarin werd herhaald dat Cramer toch echt de nieuwe schoolmeester/koster/voorzanger was en dat dit besluit geaccepteerd moest worden door de bestuurders van het dorp.

Lees meer...

Een verbroken belofte

Trijn Joris en Jan Frederijcksz. hadden trouwbeloften uitgewisseld. Trouwbeloften werden in de zeventiende en achttiende eeuw uitgewisseld tussen man en vrouw voordat het huwelijk werd afgekondigd in de kerk of stadhuis. Pas na drie openbare afkondigingen in de kerk of stadhuis kon er worden getrouwd.

Lees meer...

Mishandeling en vernieling

De pachter van het water in het Grootslag en zijn vrouw woonden in Munnikij te Andijk. In oktober 1670 kregen zij vier mannen over de vloer. Een van hen was zojuist teruggekeerd uit Oost-Indië. De gasten aten veel en dronken nog meer. Onder invloed van de drank liep het vervolgens uit de hand in het huis van de pachter en zijn vrouw.

Lees meer...

Een stukje graslant

Eind juli 1726 overleed Jan Maartensz. Zijp, burgemeester te Twisk. Zijn vrouw, Neeltje Klaas, hertrouwde in januari 1727. Maar de nalatenschap van Jan Zijp was nog niet helemaal verdeeld. Daarom verschenen in april 1727 voor de notaris van Twisk de erfgenamen van Jan Zijp. Dit waren de broer van Jan Zijp, Kornelis Maartensz. Poulus, en de nieuwe man van zijn Neeltje Klaas, Adriaan van der Hoeve.

Lees meer...

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...