Westfriezen bij de notaris

Al honderden jaren lang zijn notarissen actief in Westfriesland. In hun akten bevinden zich talrijke bijzonderheden over het leven van onze voorouders. Het oude notariële archief wordt vooral door onderzoekers en gevorderde genealogen geraadpleegd. Om meer mensen kennis te laten maken met deze interessante en uitgebreide bron, besteden wij op onze website aandacht aan enkele in het oog springende akten.

 

Een Vlaming in Hauwert

Hoe de uit Vlaanderen afkomstige Maeliaert Sijmons in Hauwert terecht is gekomen is niet bekend. Ongetwijfeld moet dat een interessant verhaal zijn. Wat wel bekend is, is dat de Sijmons op 22 maart 1638 voor de notaris van Hauwert, Gerrit van Warmenhuijsen, een akte liet opstellen waarin hij twee bewindvoerders aanwees[1].

Lees meer...

De onderste zolder

De onderste zolder

Op zeven juli 1849 laat koopman Hermannus Jacobus Tasman een akte opstellen voor de notaris. Tasman had van een handelaar uit Zwolle, de heer Wolff, tien lasten Geldersche rogge gekocht. Een last was een oude gewichtsmaat, éen last was ongeveer 2000 kg. Tasman had dus een flinke hoeveelheid rogge gekocht. Maar van de tien lasten rogge waren er vijf niet goed. Deze kwamen ‘op verre na niet met het monster overeen (…) als zijnde Overijsselsche rogge’. En dat had Tasman niet besteld.

Lees meer...

Bakker Jan Gouwen en de Lutjebroeker dorpsbrand (1763)

Maar liefst 24 Lutjebroekers verklaarden op 6 november 1763 bij notaris Outger Slaghem dat zij hun dorpsgenoot Jan Gouwen kennen als ‘naarstig en vlijtig’ man, en dat hij zich immer als goed burger gedraagt. Gouwen had de officiële steunbetuiging hard nodig aangezien hij al negen maanden verantwoordelijk werd gehouden voor een tragedie. 

Lees meer...

Goed geregeld

Een boedelscheiding werd opgemaakt bij het verdelen van een erfenis. De gehele boedel werd beschreven en getaxeerd. Zodat daarna alle goederen eerlijk konden worden verdeeld over de erfgenamen.

Lees meer...

In het water gesmeten

Ergens in juni 1709 werd Grietje Jacobs door haar buurman in de sloot gesmeten. Grietje en haar zusje bevonden zich op het land van de buurman, en die was het daar niet mee eens.

Lees meer...

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...