Historie

Geschiedschrijving is nooit af. Niet alleen komt er steeds geschiedenis bij. Historici stellen nieuwe onderzoeksvragen, bestuderen andere onderwerpen dan vroeger of bekijken oude vragen vanuit een ander perspectief. Onze kijk op het verleden verandert voortdurend. Soms grijpen onderzoekers terug naar dezelfde bronnen als hun voorgangers. Daarnaast is de hoeveelheid voor onderzoek beschikbaar materiaal de afgelopen decennia enorm toegenomen. Met dank aan de archivarissen die al dit moois hebben geordend en beschreven. Van meer dan 90 procent van de archieven en collecties van het Westfries Archief is een inventaris of plaatsingslijst beschikbaar. Deze toegangen zijn op onze website gepubliceerd. Maar de website biedt zelf ook veel historische informatie.