Leesprobleem van de maand (februari 2018)

19 februari 2018

De Lutherse gemeente heeft al lange tijd een kerk in Enkhuizen. Vanaf 1629 was er een Lutherse predikant in Enkhuizen. Eerst nog zonder toestemming van het stadsbestuur. Maar in 1641 krijgt de Lutherse gemeente toestemming tot de bouw van een eigen kerk. 

De eerste bronnen van de Lutherse, vanaf 1840 Hersteld Evangelisch-Lutherse, gemeente in Enkhuizen dateren uit de tweede kwart van de zeventiende eeuw. De boeken bevatten doopinschrijvingen, trouwinschrijvingen en aantekeningen over aangenomen lidmaten. De Duitse invloed is sterk merkbaar, vaak zijn aantekeningen in de boeken in het Duits. Ook een flink aantal lidmaten waren uit Duitsland afkomstig.

LP 201802

Het leesprobleem staat in DTB Enkhuizen 40. Hierin staan aantekeningen over aangenomen en vertrekkende lidmaten. Ook de trouwinschrijvingen van de gemeente over de periode 1656-1668 en 1671-1717 staan in dit boek. Het leesprobleem staat op scan 118.

Op 20 december 1699 trouwde Jacob Vernier met Jannetje. Jacob was afkomstig uit Frankrijk.

LP 201802detail

Kunt u lezen uit welke plaats Jacob kwam? En wat is de achternaam van Jannetje? U kunt uw reactie hieronder achter laten.