Leesprobleem van de maand mei (2019)

17 mei 2019

De stad Medemblik hield in de zeventiende en achttiende eeuw de betaalde impostbedragen keurig bij. De impost werd onder andere geheven op huwelijken en begraven. Per jaar staat genoteerd wat elk bruidspaar aan belasting betaalde en wat de nabestaanden van een overledene betaalde. De aantekeningen staan in de rekeningen van de gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Medemblik.

LP 201905 overzicht1

De hoogte van de betaalde impost was afhankelijk van iemands inkomen en liepen op tot 30 gulden. Mensen met een laag inkomen hoefde geen impost te betalen.

LP 201905 detail

Op 12 maart 1782 werd de begrafenis van mejuffrouw Anna Elisabeth geregistreerd. Kunt u haar achternaam lezen? Anna Elisabeth was gehuwd. Wat was de naam van haar man?

Uw reactie kunt u hieronder achterlaten. De scans van het boek kunt u hier inzien, de inschrijving van Anna Elisabeth staat op scan 5.