Leesprobleem van de maand (juni 2012)

15 juni 2012

Het leesprobleem van de maand juni komt uit DTB Enkhuizen 4. Dit is het doopboek van de gereformeerde kerk van Enkhuizen met de dopen van 1593 tot 1615. In het boek staan vijf kolommen. In de eerste kolom staat de doopdatum, dan volgt de naam van de dopeling, de naam van de vader, de naam van de moeder en in de laatste kolom staat de naam van de getuige.

Soms staat in de kolom voor de getuigen de afkorting Pr.. Dit betekent pater; vader. De vader was dan de getuige. De moeder kon ook de getuige zijn, dat staat er Mr.. Dit staat voor mater; moeder.

leesprobleem juni 2012

Op 1 december 1602 werd Meijnert gedoopt. Zijn vader was Pieter Tijmans, hij was ook de getuige. De naam van de moeder van Meijnert is moeilijk leesbaar. Haar patroniem was Jiwert, maar wat was haar voornaam?

leesprobleem juni 2012 detail