Bijzondere collectie bouwtekeningen Hoorn

11 september 2019

Deze week is een collectie bouwtekeningen, geveltekeningen en stadsplattegronden door de gemeente Hoorn aan het Westfries Archief overgedragen. De honderden tekeningen geven een beeld van de ruimtelijke ontwikkeling, bouwactiviteiten en monumentale gevels in Hoorn. De nadruk ligt op de eerste helft van de twintigste eeuw.

bouweninhoorn
Overdracht van de collectie tekeningen door Pieter Meijers (rechts), hoofd Team Erfgoed Hoorn, en directeur Dirk Dekema van het Westfries Archief. 

Een deel van de collectie is door de opeenvolgende gemeentearchitecten van Hoorn vervaardigd. De gemeentearchitect hield toezicht op alle gebouwen en objecten die de gemeente Hoorn in eigendom of in onderhoud had. Een ander deel bestaat uit opmetingstekeningen van gevelwanden in de binnenstad. Deze zijn oorspronkelijk vervaardigd in 1944, in opdracht van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.

bouweninhoorn2

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september a.s. is aan de collectie tekeningen een expositie gewijd. Deze expositie vindt u op de Roode Steen en is tot stand gekomen in samenwerking met Team Erfgoed Hoorn.

Circa 900 tekeningen kunt u online op onze website bekijken. 

bouweninhoorn3