Impost op begraven uit Enkhuizen, Hoorn en Medemblik

7 maart 2013

Het Westfries Archief heeft nieuwe indexen op begraafboeken op het internet geplaatst. De indexen op de registers van impost op begraven uit Enkhuizen, Hoorn en Medemblik zijn hier te doorzoeken.

Dit is voorlopig de laatste grote serie met nieuwe indexen op de doop-, trouw- en begraafboeken. Alle tot op heden door de vrijwilligers gemaakte indexen zijn nu gepubliceerd op onze website. Uiteraard voegen we nieuwe indexen zo snel mogelijk toe.

Een overzicht van ge├»ndexeerde bronnen vindt u in dit schema.