Nieuwe archieftoegangen (eerste kwartaal 2013)

2 april 2013

In het eerste kwartaal van 2013 zijn diverse nieuwe of verbeterde toegangen op archieven beschikbaar via onze website:

1759

Gymvereniging Zwaluwen Bovenkarspel

1815

Stichting Bejaardenhuis St.Nicolaas, Enkhuizen

1816

RK Vakbond, later KAB, Later NKV afd. Enkhuizen 

1817

RK voetbalver. Excelsior Enkhuizen

1818

KVP Afd. Enkhuizen

1819

Rooms-katholieke Jongeren Bond (RKJB) afd. Enkhuizen

1820

Genootschap stille omgang Enkhuizen

1821

St. Vincentius verenging Enkhuizen

1822

Mariacongregatie, Enkhuizen

1823

KAVEJ Enkhuizen

1824

Comité behoud Franciscustoren Enkhuizen

1879

RK staatspartij later KVP afd. Blokker

1887

RK bond voor het gezin, Ursem

1888

RK zangkoor soli deo gloria, Ursem

1894

Gymnastiekverenging Kracht en Vriendschap Opmeer

1972

Kolfverenging Onder Ons, Andijk

1973

Kolfvereniging De Meiboom, Andijk

2004

Coll Reinder Kooijman

2063

RK leesbibliotheek Enkhuizen

1759

Gym vereniging Zwaluwen Bovenkarspel

1815

stichting bejaardenhuis St.nicolaas, Enkhuizen

1816

RK Vakbond, later KAB, Later NKV afd. Enkhuizen

1817

RK voetbalver. Excelsior Enkhuizen

1818

KVP Afd. Enkhuizen

1819

Rooms-katholieke Jongeren Bond (RKJB) afd. enkhuizen

 

Overheids archieven 

1735

Gasfabriek Bbovenkarspel

2056

OBS kleuterschool De beukenhof Hoorn