Nieuwe archieftoegangen (tweede kwartaal 2013)

2 juli 2013

In het tweede kwartaal van 2013 zijn diverse nieuwe of verbeterde toegangen op archieven beschikbaar via onze website:

1842 Katholieke Metaalbewerkersbond St. Eloy afdeling Bovenkarspel
1843 NKV-centrale, Bovenkarspel
1844 Industriebond NKV afdeling Grootebroek
1848 KAJ Bovenkarspel
1849 Herwonnen Levenskracht Lutjebroek
1885 KAB afdeling Ursem
1886 KVP afdeling Ursem
1890 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
1949 Nutskleuterschool, Medemblik
1956 Zeilmakerij Hooiveld
1967 RK Technische school St. Wilfried, Grootebroek
2036 Vereniging Vrijzinnigen Hervormden, Blokker
2038 Commissie diaconale gezinsverzorging Blokker