Kwaliteitsmonitor 2011, de conclusies

10 januari 2012

In september 2011 nam het Westfries Archief wederom deel aan de kwaliteitsmonitor voor archieven. Dit landelijke onderzoek naar de tevredenheid van onze klanten wordt eens in de twee jaar gehouden.

230 bezoekers van het Westfries Archief vulden de vragenlijst in (de meesten digitaal), meer dan twee keer zo veel als in 2009. Zij waardeerden ons met een 7,6. Dat is een verbetering ten opzichte van 2009 (7,3), maar nog wel iets (0,1) onder het landelijk gemiddelde. De resultaten van het onderzoek worden door de medewerkers verder onderzocht en uitgewerkt.

Bezoekers hebben in het algemeen veel waardering voor het openbare archiefwezen. De laatste jaren komen onze klanten echter steeds minder “in huis”, en zien we een toenemende verschuiving naar internet. Diverse reacties gingen over slechte vindbaarheid van informatie op de website. Deze klacht speelt bij veel archiefdiensten. Dit punt wordt meegenomen bij de bouw van onze nieuwe website, waarvan de aanbesteding onlangs is afgerond. De website wordt in 2012 gebouwd en opgeleverd. Vanzelfsprekend staat verbetering van de zoekmogelijkheden hoog op ons lijstje van aandachtspunten.

De behoefte van onze bezoekers aan meer genealogische gegevens op de website is onverminderd groot. Het Westfries Archief gaat in 2012 door met het publiceren van indexen. Volgend jaar zal zo'n 20% van de collectie doop-, trouw- en begraafboeken digitaal te doorzoeken zijn.

Veel bezoekers van het Westfries Archief zijn op zoek naar gegevens van hun huis. Dat er van de vaak kwetsbare bouwtekeningen geen fotokopieën gemaakt mogen worden, vindt men vaak jammer. Wij gaan onderzoeken of hier een oplossing voor is.