Verslag NGV-lezing Met snee jagt en kake van wint

11 april 2016

De heer H. de Vos gaf op donderdag 10 maart jl. een lezing over VOC fluytschip “De Brug uit Enkhuizen” (Met snee jagt en kake van wint). De organisatie was in handen van de NGV Oostelijk Westfriesland.

Dirk Pietersz Haak en zijn zwager Jan Minne waren tussen 1722- 1747, respectievelijk 1734-1764 bewindhebber van de VOC in Enkhuizen en vervulden tevens regelmatig de functie van burgemeester. Beiden stierven kinderloos; hun persoonlijke archief is later terechtgekomen in de regionale archieven door toedoen van hun erfgenamen. Het Rijksarchief had geen belangstelling voor deze bescheiden, wat betekent dat wij nu hier in de regio beschikken over o.a. 3500 brieven, zowel ingekomen als in conceptvorm om verstuurd te worden. Over een aaneengesloten periode van zo’n 50 jaar is het mogelijk allerlei informatie over Enkhuizen, het reilen en zeilen van de VOC, de families van de beide heren en de situatie in Batavia te leren kennen.

Het verslag van de reis van De Brug, dat zich ook in die nalatenschap bevindt, vormde voor de spreker een aanleiding om zijn gehoor een uiterst levendig beeld te schetsen van het leven aan boord van een Oost-Indiëvaarder.  Allerlei details uit de brieven gebruikte hij om zijn betoog nog pakkender te maken. Dat hij daarbij door technische problemen geen gebruik kon maken van zijn powerpointplaatjes was jammer, maar een meer dan volle zaal in het Westfries Archief vergaf hem dat graag, omdat iedereen genoten heeft van zijn verhaal.