Digitalisering geeft inkijkje in het landsbestuur in de Gouden Eeuw

8 januari 2020

Westfries Archief, Waterlands Archief en Erfgoed Leiden hebben een gezamenlijk restauratie en digitaliseringsproject opgepakt. Met een subsidie van het nationaal programma Metamorfoze worden drie gelijksoortige archieven gedigitaliseerd.

Het gaat om de aantekeningen die de notulisten van de steden Medemblik, Purmerend en Leiden maakten tijdens de vergaderingen van de Staten van Holland (1601-1795). Deze zogenaamde "particuliere notulen" doen vaak veel gedetailleerder verslag van het besprokene dan de officiĆ«le gedrukte resoluties van de Staten van Holland. Daardoor krijgen we een beter inzicht in het besluitvormingsproces in Holland, het belangrijkste gewest in de Republiek. Deze archieven geven een unieke inkijk in het besluitvormingsproces in de Gouden Eeuw en zijn daardoor van nationaal belang.

Staten van Holland 1625
Frederik Hendrik legt de eed af als stadhouder en neemt zitting in de Staten van Holland, 1625 (collectie Rijksmuseum).

Vanwege de restauratie en digitalisering zijn de particuliere notulen van Medemblik (toegangsnummer 0715-02) vanaf 9 januari niet te raadplegen in de studiezaal van het Westfries Archief. De verwachting is dat het materiaal in de tweede helft van 2020 beschikbaar komt via de website.