Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Kranten

Kranten

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Na zoeken met één of meer zoektermen worden alle alinea's waarin deze voorkomen getoond in het zoekresultaat: deze zijn geel gemarkeerd.
In het zoekresultaat wordt naast de thumbnail van krantenpagina de tekst van de betreffende alinea getoond en de gevonden zoektermen zijn hierin geel gemarkeerd.

Na klikken op een alinea met gemarkeerde zoektermen, wordt de krantenpagina getoond in de viewer en wordt ingezoomd op de gemarkeerde alinea zodat de inhoudelijke tekst leesbaar is. In deze viewer zie je een 'strip' met thumbnails van alle krantenpagina's in de betreffende krant. Boven de viewer kan met 'vorige' en 'volgende' in het zoekresultaat van de krantenpagina's gebladerd worden.

Filter: 1885x
beacon
3 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
18850701 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1885-07-01; p. 2
Datering:
1885-07-01
Naam serie:
Enkhuizen
Naam krant:
Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier
Datum:
1885-07-01
Pagina:
2
— Dezer dagen verhaalde de Matin, dat te Libre ville, de hoofdplaats der fransche nederzettingen aan de oost africaansche kust, een onderofficier en ver¬ scheidene matrozen van de duitsche korvet Bismarck, de vlag voerende van admiraal Knorr, geweldadigheden wilden plegen aan eene jonge negerin, wier man, die haar verdedigen wilde, door hen werd doodgeslagen. Naar de Temps verneemt, was volgens de bewering der Duitschers wel een neger omgekomen, maar ten gevolge van een strijd met de inboorlingen, die zulks echter loochenden. Toen de zaak bekend werd, stelde de fransche opperbevelhebber, de kapitein ter zee Cornut Gentil, een onderzoek in en deed den gezag voerder van het duitsche schip vragen, of deze van het gebeurde kennis droeg. Het antwoord luidde be vestigend, met opgaaf van bijzonderheden aangaande de zoogenaamde „vechtpartij". Naar bet schijnt, vervolgt de Temps, begaf zich kapitein Cornut Gentil daarop in groot uniform aan boord van de Bismarck, om de uitlevering van den moordenaar te vragen. Admiraal Knorr beweerde, dat de man zicli in staat van rechtmatige tegenweer bevonden had, en weigerde. Dat echter de duitsche matrozen de eerste aanvallers zijn geweest, gaat de Temps voort, blijkt hieruit, dat nog denzeifden avond een officier de familie des ver¬ slagenen 500 francs was gaan brengen om eene in trekking van hare aanklacht te verkrijgen. Voor het overige betoogt het officieuse blad, dat de gezagvoerder over den beschuldigde rechtspraak had behooren te houden. De moord had in de eerste dagen van Mei plaats. Den dag daarna koos de Bismarck het ruime sop. Is er aan boord krijgsraad gehouden ? Men weet het niet. Intusscben zal langs diplomatieken weg
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
18850904 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1885-09-04; p. 3
Datering:
1885-09-04
Naam serie:
Enkhuizen
Naam krant:
Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier
Datum:
1885-09-04
Pagina:
3
 
 
 
chat loading...