Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Kranten

Kranten

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Na zoeken met één of meer zoektermen worden alle alinea's waarin deze voorkomen getoond in het zoekresultaat: deze zijn geel gemarkeerd.
In het zoekresultaat wordt naast de thumbnail van krantenpagina de tekst van de betreffende alinea getoond en de gevonden zoektermen zijn hierin geel gemarkeerd.

Na klikken op een alinea met gemarkeerde zoektermen, wordt de krantenpagina getoond in de viewer en wordt ingezoomd op de gemarkeerde alinea zodat de inhoudelijke tekst leesbaar is. In deze viewer zie je een 'strip' met thumbnails van alle krantenpagina's in de betreffende krant. Boven de viewer kan met 'vorige' en 'volgende' in het zoekresultaat van de krantenpagina's gebladerd worden.

Filter: 1903x
beacon
8 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
19030214 Nieuwe Hoornsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1903-02-14; p. 2
Datering:
1903-02-14
Naam serie:
Nieuwe Hoornsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad
Naam krant:
Nieuwe Hoornsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad
Datum:
1903-02-14
Pagina:
2
Ondanks de talrijke public-houses (slijterijen), ziet men weinig dronken menschen op straat en vindt men ze, dan doet zich het treurig verschijnsel voor, dat het grootste contingent door het vrouwelijke geslacht geleverd wordt. Dat is aan de volgende oorzaken toe te schrij¬ ven: de prostituees, waarvan het in Londen evenals in alle groote steden, wemelt, gebrui¬ ken vaak ter eigen bedwelming sterken drank. Haar arbeidsterrein is echter de straat, zoo¬ dat men ze hier vaak in dronken toestand ziet. Daarbij komt nog dat de politie de vrou¬ wen in benevelden toestand aanmaant zich naar haar woningen te begeven, en ze eerst arresteert wanneer er scènes voorkomen. Te¬ gen mannen zijn de agenten echter niet zoo toegevend. Deze worden, zoodra zij beschon¬ ken zijn, in bewaring genomen. Den volgen¬ den morgen reeds, deze spoedige behandeling is een groote deugd der Engelsche rechtspraak, komen zij met andere beschuldigden voor den rechter. De straf op dronkenschap is gewoon¬ lijk voor een paar dagen opsluiting in een werkhuis. Deze werkhuizen wijken eenigszins af van onze gevangenissen. Paupers en arbeids- loozen kunnen, als zij willen, hierin ook op¬ genomen worden, doch hard werken moeten zjj er. Klaarblijkelijk hebben velen daar echter een broertje aan dood. Op Trafalgar Square tenminste, een plein met groote gebouwen met kolonnades en vele banken rondom de fonteinen, ziet men 's nachts veie onbehuisden, die daar in weer en wind onder het oog der politie in alle mogelijke hoeken slapen. Een heel eigenaardig gezicht wordt 's morgens opgeleverd, wanneer deze lui zich aan de fontein wasschen. Zij zijn zoo goed bekend, dat wanneer na een of ander misdrijf de dader niet te vinden is, de politie onder deze dak- loozen een onderzoek instelt en wanneer zij •r een mist, dezen opspoort. Yaak is dit de misdadiger.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
19030515 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1903-05-15; p. 4
Datering:
1903-05-15
Naam serie:
Enkhuizen
Naam krant:
Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier
Datum:
1903-05-15
Pagina:
4
 
 
 
Pagina: 1
chat loading...