Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Hulp bij uw onderzoek
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.


 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
149 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
2. Inventarissen
2.13. Bijlagen
2.13.1. Regestenlijst
Regest
2 Albrecht van Beieren, graaf van Holland, overwegende dat het land door het inlaten van water als gevolg van het vissen in de sluizen door de huurders daarvan snel verzilt, verpacht de sluizen en binnenwateren van Drechterland aan de bewoners aldaar voor 140 pond per jaar, te betalen op Pinksterdag, en 5 alen en 20 palingen te leveren aan de rentmeester te Middelburg.
Hij verbiedt het vissen in de sluizen, op overtreding van welk verbod hij een boete van 20 pond stelt. Dezelfde boete verbeurt degene die binnen een afstand van 100 roeden van de sluizen vist.
Afschrift 14 mei 1661.
Van Mieris, III pag. 377. Inv.nr. 561.
Datering:
1382 januari 12. (saterdaegs nae dertiennendagh 1381)
 
 
 
 
 
2. Inventarissen
2.13. Bijlagen
2.13.1. Regestenlijst
Regest
3 Albrecht van Beieren, graaf van Holland, gehoord hebbende de klacht van de inwoners van Broec, inhoudende dat zij schade ondervinden van het feit dat hun schout zelf bier verkoopt, verbiedt dat de schout en de pastoor of iemand anders uit hun naam bier schenkt, of dat de schout recht spreekt in een herberg, op straffe van correctie door de baljuw van Medenblic.
Afschrift 20ste eeuw.
Archief van de graven van Holland inv.nr. 226, folio 245.
Van Mieris, III pag. 431. Inv.nr. 628.
Datering:
1387 januari 11. (Des Vridaghes na dertienden dach anno LXXXVI.)
 
 
 
 
 
2. Inventarissen
2.13. Bijlagen
2.13.1. Regestenlijst
Regest
4 Albrecht van Beieren, graaf van Holland, bepaalt dat men de rechtzittingen in de stede van Broec voormiddags beginnen zal. Voorts zullen de goederen die aan een bastaard, poorter van Broec, gegeven zijn, na zijn dood aan de schenker of diens nakomelingen terugvallen, terwijl de andere goederen voor de helft aan de hertog en de andere helft aan de kerk vervallen.
Zegel afgevallen.
Van Mieris, III pag. 541.
Handv. van Gr., pag. 23. Inv.nr. 629.
Datering:
1389 december 6. (op sente Claes dach)
 
 
 
 
 
2. Inventarissen
2.13. Bijlagen
2.13.1. Regestenlijst
Regest
5 Albrecht van Beieren, graaf van Holland, verklaart dat de vroedschap van Broec zal bestaan uit de dertig rijkste inwoners. Jaarlijks zal hij of de schout namens hem op Meidag 7 schepenen kiezen, afwisselend 3 uit Bovenkerspel en 4 uit Grotebroke en omgekeerd. Hij geeft de stede het recht om een raadhuis te bouwen waar schout en schepenen recht spreken. Zij die minstens 100 oude schilden bezitten hebben het recht om raden te kiezen. Het ambt van raad of schepen vereist dat men minstens 1 jaar poorter is. Hij verbiedt voorts de schout of iemand uit diens naam tegen betaling bier, wijn of andere drank te tappen op straffe van ambtsontzetting.
Afschrift 20ste eeuw.
Archief van de graven van Holland inv.nr. 228. Inv.nr. 40.
Datering:
1392 april 25
 
 
 
Pagina: 4
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
chat loading...