Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Hulp bij uw onderzoek
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.


 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
149 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
2. Inventarissen
2.13. Bijlagen
2.13.1. Regestenlijst
Regest
10 Garbrant van der Couster, proost van Bergen in Henegouwen, en Ghijskijn van Diepenburch, ridder, veroordelen uit Hogekerspel: Zijbrant Hermansz. tot 80, Reyn Reynkesz. tot 60, Riedwairt Jacobsz. tot 100, Herman Dirxz. tot 200, Zeger Gherritsz. tot 100, Luytgen Tadesz. tot 50, Pieter Ynge tot 30 en Jonge Harke tot 70 schilden boete; en uit Luttikebroec: Roemer Dirxz. tot 120, Aelbert Sijmonsz. tot 60, Baernt Dirxz. tot 80, Pieter Heerkensz. tot 35, Volkaert Meynairtsz. tot 35, Pieter Willemsz. tot 160 en Garbrant Garbrantsz. tot 70 schilden boete, te betalen de helft op meidag eerstkomende en de andere helft met beloken Pinksteren, omdat zij handvesten hebben gekocht zonder toestemming van hun gemeente, die bovendien strijdig zijn met eerder verleende privileges. Zij verklaren de genoemde handvesten daarom nietig tenzij het de wens is van de gemene buren om ze onveranderd te bezitten. Voorts verklaren zij dat Wouter Gherritsz. het schoutambacht aldaar zal blijven waarnemen tot het geld dat hij voor de uitoefening van het ambt heeft betaald hem is terugbetaald.
Afschrift 20ste eeuw.
Archief van de graven van Holland inv.nr. 201.
Inv.nr. 43.
Datering:
1404 maart 16. (1403 na den lope van onsen hove)
 
 
 
 
 
2. Inventarissen
2.13. Bijlagen
2.13.1. Regestenlijst
Regest
11 Albrecht van Beieren, graaf van Holland, beloont de ingezetenen van Hoechkarspel en Luttickerbroec wegens de steun die zij hebben verleend in de oorlogen tegen Vrieslant en Jan van Arkel, en nog steeds verlenen in de bezetting van Staveren. Hij bevestigt de privileges die hun eertijds zijn verleend en voegt het schoutambacht van Hoechkarspel en Luttickebroec samen met dat van Grotebroec onder Jan van Cronenburch. Voorts zullen beide dorpen met Grotebroec in een poortrecht zijn, en blijven zij gehouden om Wout Gheretsz. en zijn broer Jonge Gerijt het geld dat ze het schoutambacht hadden geleend terug te betalen. Allen die in de banne van Hoechkerspel en Luttickerbroec wonen zullen dezelfde rechten genieten als zij die in de vrijheid van beide dorpen wonen. Tenslotte zal de schout jaarlijks raadslieden be√ędigen die gekozen zullen worden.
Afschrift 20ste eeuw. Inv.nr. 44.
Datering:
1404 april 17
 
 
 
 
 
2. Inventarissen
2.13. Bijlagen
2.13.1. Regestenlijst
Regest
12 Willem VI van Beieren, graaf van Holland, na de dood van zijn vader door die van stede Broeck gehuldigd, bevestigt de privileges en handvesten die de stad en de poorters van zijn voorvaders hebben ontvangen.
Zegel afgevallen.
Van Mieris, IV pag. 6.
Handv. van Gr., pag. 18. Inv.nr. 45.
Datering:
1405 maart 18. (1404 na den lope van onsen hove)
 
 
 
 
 
2. Inventarissen
2.13. Bijlagen
2.13.1. Regestenlijst
Regest
13 Willem VI van Beieren, graaf van Holland, bepaalt dat niemand in gijzeling mag worden genomen die voor een goede borg kan zorgen tenzij hij de domeinen van de graaf schade heeft toegebracht. Voorts zegt hij een poorter, die ten bewijze met een handvest wordt ontboden, vrijgeleide toe. De schout zal jaarlijks de op St. Laurensdag (10 aug.) gekozen raden de eed afnemen. Aangaande inbreuken op het dijkrecht zullen poorters van Broec op de dijk in het Noordeinde van Enchuysen worden gedagvaard. De proost van West-Friesland zal geen poorters mogen dagvaarden buiten het rechtsgebied van de stad, behoudens in kerkelijke zaken. Men zal poorters geen dijkboeten mogen opleggen tenzij op de dijk over hun inbreuk is gevonnist en daarvan door twee heemraden verslag is uitgebracht.
Keuren zullen worden vastgesteld door de schout en de meerderheid van de schepenen en raden. Een inbreuk waarover niet binnen een jaar wordt recht gesproken zal verjaard zijn. Tenslotte staat hij toe dat schepenen en raden, indien noodzakelijk, als vredemakers optreden.
Zegel afgevallen.
Van Mieris, IV pag. 7.
Handv. van Gr., pag. 19. Inv.nr. 46.
Datering:
1405 maart 20. (1404 na den lope van onsen hove)
 
 
 
Pagina: 6
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
chat loading...