Openingstijden

Het Westfries Archief is open van 10-17 uur.
Op woensdag en donderdag kunt u alleen op afspraak terecht. Uw gereserveerde stukken liggen dan voor u gereed ter inzage.
Op dinsdag en vrijdag kunt u ook zonder afspraak terecht. Wij raden echter aan om stukken van tevoren te reserveren, zodat uw bezoek voorbereid kan worden.

 

Toelichting zoeken op personen

U doorzoekt hier de beschikbare indexen op persoonsnamen in de doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregister, burgerlijke stand en notariële archieven.

Steeds meer genealogische gegevens komen on-line beschikbaar. Van DTB-registers, bevolkingsregisters, burgerlijke stand en notariële akten zijn scans beschikbaar.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 
In het werkgebied vindt u alle plaatsen van voor 1812.

Let op: voor- en achternamen in een gedeelte van de oud-notariële archieven zijn gestandaardiseerd. Een toelichting op het zoeken in het notarieel archief vindt u in onze zoektips.

Tijdens het voorouderspreekuur kunt u langskomen voor persoonlijke uitleg.

Uw zoekacties: 2 ? (1e kind) Maljaarts

Personen

Hulp bij uw onderzoek
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.

 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.

 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.

 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.

 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging

 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

>
Persoon+
 
Overige

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Overige: maljaart
beacon
 
 
Notariële akte
Benoeming van bewindvoerder, 22-3-1638
Notaris:
Gerrit Adriaensz van Warmenhuijsen
Plaats notaris:
Hauwert
Soort akte:
Benoeming van bewindvoerder
Persoon in notariële akte:
1 Maljaart Simons
2 ? (1e kind) Maljaarts
3 ? (2e kind) Maljaarts
4 ? (3e kind) Maljaarts
5 ? (moeder)
6 IJsbrand Willems
7 Jan Klaasz
Object:
dorp Leffinge
dorp Stene
Gedemilitariseerd gebied Contributieland
gewest Vlaanderen
Annotatie1:
Houdt vermoedelijk verband met de strijd in Vlaanderen tussen de Spanjaarden en het Staatse leger na het aflopen van het 12-jarig bestand.
Een uit Leffinge in West-Vlaanderen (bij Oostende) afkomstige man, nu zich ophoudende te Hauwert, stelt 2 bewindvoerders aan in Vlaanderen, om de goederen te beheren van de 2 minderjarige van zijn 3 kinderen, die nog in Leffinge wonen.
Annotatie2:
Hij verklaart, dat hij ‘ontrent 15 dagen in den maent novemb[er] des voorleden jaers 1637, als wanneer hij woonende tot Leffingen in Vlaenderen aldaer reeckeninge van sijnen staet gemaeckt hebbende, alsdoen bewesen heeft aen sijne drie kinderen, die ter voors[chreven] plaetse in Vlaenderen noch residentie houden, voor haer overleden moeders erfenisse alle soodanige roerende ende onroerende goederen als sijn comparants kinderen tegenwoordich noch daer in eygendomme hebben leggen ende bij sijn za[liger] overleden huysvrouwe ten voordeele van sijne voors[chreven] drie kinderen heeft achtergelaten. Ende alsoo eenige derselver goederen in boehuys ende met den stock v[er]cocht sijn, en daervan noch geene ofte weenige penningen en sijn opgebeurt, soo heeft hij comparant geautoriseert ende volcomen last ende procuratie gegeven, sulcx hij doet bij desen, Isbrant Willemsz’ (zie: Willems, IJsbrand) ‘wonende in Contributielant, ende Jan Claesz’ (zie: Klaasz, Jan) ‘tot Stenen, omme d’selve goederen te regeren ende administreren voor de twee onmondige van sijne voors[chreven] drie kinderen, mitsgaders alle penningen soo van wegen het voors[chreven] boehuys als anders uytstaende wederomme te doen opbeuren ende ontfangen, ’t sij metter minne ende vrientschap ofte anders met middel van justitie na ’t recht ende constuyme der voors[chreven] landen aldaer’, etc.
N.B. 1: Leffingen = Leffinge en Stenen = Stene, beide in West-Vlaanderen, vlakbij Oostende.
Annotatie3:
N.B. 2: Het Contributieland was een soort gedemilitariseerde zone tussen Brugge en Gent, rond Waarschoot in Oost-Vlaanderen, tussen de toenmalige Sasse Vaart en Brugse Vaart (beiden destijds water-verbindingen van respectievelijk Gent en Brugge met de Westerschelde, in België Honte genoemd).
Wat betreft het Contributieland citeer ik hieronder uit: Geschiedenis van Waarschoot / Achiel De Vos – p. 462 – 463.
Annotatie4:
(http://www.debaets.be/yves/02.htm)
Waarschoot in het Contributieland (1621 - 1648)
Annotatie5:
Vanaf 1621 (einde van het twaalfjarig bestand tussen Spanje en de Republiek der Nederlanden, het jaar van het huwelijk van Adriaan met Janneke Meersone) ligt Waarschoot in het deel van de Oudburg vervat tussen de Sasse en de Brugse Vaart, direct aansluitend bij de zone der krijgsverrichtingen.
Daarom zal het, aanvankelijk oogluikend, en daarna officieel, een oorlogscontributie mogen betalen aan de vijand in ruil voor vrij- stelling van krijgsoperaties. Theoretisch werd hun gebied beschouwd als ‘ontmanteld’ niemandsland waar de legers mekaar niet mochten bekampen. Dit zou een illusie blijken te zijn: die dorpen zouden eens te meer zwaar getroffen worden.
Annotatie6:
Om het Contributieland af te sluiten bouwt men in elk geval op de zuidzijde van de Brugse Vaart een reeks forten. Waarschoot betaalt ondertussen maandelijks 16 lb. g. en halfjaarlijks 2 lb. 10 s. sauvegardegeld. Daarenboven dienden nog de gewone belastingen opgebracht voor de lokale en regionale overheden. In feite werden ze dus dubbel belast. Bij niet betaling werden de ontvanger of de schepenen vastgezet.
In november 1630 werd te Waarschoot een soldaat begraven, van het regiment van kapitein Lemberghe, neergestoken in een schermutseling op de Oostmoer. De streek wordt nu verontrust door de voortdurende invallen van prins Frederik Hendrik van Nassau vanuit de Zeeuws-Vlaamse havens o.a. in 1631 en 1633, 1640 en 1645. Vanaf 1633 tot 1639 breekt de ongelukkige retorsieperiode aan, eigenlijk een soort revanche-maatregel, waarbij de invallende legers vooral oog hebben voor de overheidspersonen, die zij gevangen nemen om ze slechts tegen betaling van een hoog losgeld vrij te laten.
Al de pastoors van het Contributieland vluchtten uit hun parochies naar schuiloorden over de Brugse Vaart. Die van Waarschoot verblijft meestal te Lovendegembrug en te Merendree. Graaf Fonteyne, opper-bevelhebber van de Spaanse troepen, krijgt opdracht Filippine te heroveren. De Staatse troepen hebben vooral een oogje op Sas-van-Gent en Hulst, toen nog in Spaanse handen. Het Contributieland wordt eens te meer een strijdtoneel bij uitstek. De bevolking slaat op de vlucht.
Toegangsnummer:
1685 Notarissen in West-Friesland tot 1843, 1552-1843
Inventarisnummer:
Aktenummer:
96

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
chat loading...