Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Dorp en Gemeente Zwaag

0689 Dorp en Gemeente Zwaag

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1.1. Geschiedenis van de organisatie
1.2. Geschiedenis van de archiefvorming
1.3. Verantwoording van de inventarisatie
1.4. Geraadpleegde bronnen
1.5. Geraadpleegde literatuur
1.6. Lijst van functionarissen
Inventarissen
1.7. Regestenlijst
0689 Dorp en Gemeente Zwaag
2. Inventarissen
1.7.
Regestenlijst
5 Burgemeesters van Hoorn verklaren dat zij een overeenkomst sluiten met burgemeesters en vredemakers van Swaech en Oudijck over de aanleg en het onderhoud. Van de straat langs Risdam, beginnend van de ban af noordwaarts langs 't Hooch, dat toebehoort aan de Oostercogge van Drechterlandt; dat Swaech voor de aanleg over 69 roeden 5 voeten en Oudijck over 79 roeden en 2 voeten betaalt en dat het onderhoud wordt gedaan door Hoorn.
Ondertekend door: Jan van der Beecke, burgemeester van Hoorn, Adrian Jansz. Ruyter en Pieter Claesz. Bas, burger meesters van Swaech, Jan Pauwelss., Pieter Pieters Brooker, Jan Aerians Smit en Jan Claesz. Jonge Jan.
Inv.nr. 300; perkament; zegel van de stad Hoorn.
In de marge een accoord tussen de burgemeesters van Hoorn en de burgemeester van Swaech op dezelfde condities als in de akte, over de kosten van de aanleg en het onderhoud van de nieuwe straat, van de oude straat af tot voorbij het Swager sluijsjen. Gesloten op 7 augustus 1656 en 23 maart 1658. Afschrift uit het memoriaalboek van Hoorn, 1658. In dorso: Den 5 febrewarij 1633 ontfangen bij mij ondergeschreven uijt handen vande burgemeester van Swaech dsomme van vier hondert achtentsestich gulden elf stuijvers vier penningen in voldoeninge van de straet op Risdam als blijck op de aender zijde geschreven. P.J. Wijncoop tesorier der stede Hoorn.
Ontfangen bij mijn ondergesch. uijt handen van de burgermeesteren ende regeerders tot Swage de somme van achthondert sevenendertich gulden in voldoeninge vant maken vande straet op Keern ende risdam volgens t'accoort aende andere sijde gestelt. Actum den 20 april 1658. Pouwels Lambertsz. uijt de naam vam mijn vader.
17 Schepenen van Hoorn verklaren dat de erfgenamen van Pieter Cornelisz. Allerts (1), Griet Cornelis Allerts (2), de kinderen van Jaep Cornelisz. Allerts (3), de kinderen van Tiet Cornelis Allerts (4) en de erfgenamen van Thaemes Willemsz. (5) hebben verkocht aan Piet-: er Claesz. Bas, burgemeester, en Baert Adriaensz. Kinneman, armenvoogd te Swaegh, voor rekening van de armen, een stuk land groot 617 roeden 6 voeten, gelegen in een stuk land aan de Swaeghdijck, groot 3 morgen 52 roeden 6 voeten genaamd de Hooge Weijd, in onderdeel met Griet Jacobs en Sijmon Gerritsz., wonend op Swaeghdijck, belend de Weijd van Hoorn ten westen en Hendrick Gerritsz. op Swaeghdijck ten oosten.
Schepenen: Jan Sijmonsz. Jongemaets en Daniel Jacobsz. Bent.
Verkopers: (1) Dirck Pietersz. Korver, weduwnaar van Adriaentje Pieters, en Jacob Sijvertsz. Moler, weduwnaar van Trijntje Pieters (beide vrouwen waren dochters van Pieter Cornelisz. Allerts), wonend op Swaegdijck, voor zichzelf en hun kinderen
(2) Griet Cornelis Allerts, geassisteerd door Claes Cornelisz., wonend op Swaegdijck
(3) Marij Jacobs, weduwe van Cornelis Pieters, geassisteerd door Adriaen Pietersz. en Meijndert Jansz., gehuwd met Anna Jacobs, beide vrouwen dochters van Jaep Cornelisz. Allerts, allen wonend te Benningbroeck
(4) Pieter Allertsz., wonend in Binnenwijzent, gehuwd met Marij Jacobs, en Jacob Allertsz., te Swaegh, beide zoons van Tiet Cornelis Allerts
(5) Trijn Dircks, weduwe van Jacob Elbertsz., te Hoochtwoude, geassisteerd door Jelle Maertsz. van Opmeer, voor zichzelf en haar kinderen,

Kenmerken

Datering:
1531-1978
Beschrijving:
Archieven van het dorp Zwaag 1531-1815; Gemeente Zwaag 1816-1978; Ambtenaar van de burgerlijke stand Zwaag 1811-1978; Algemeen Armenfonds 1815-1969; Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf 1914-1929; Distributiedienst in de dienstkring Zwaag 1939-1951; Plaatselijke commissie Steun Wettig Gezag 1951-1957
Plaats:
Zwaag
Soort archief:
Overheid
Omvang:
42,66 m
Openbaar:
Gedeeltelijk
Auteur:
W. Brieffies, Y. Hentenaar, R.van der Star (1984, met aanvullingen en herziening 2010, 2013)
 
 
 
chat loading...