Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Dorpen Nibbixwoud en Hauwert, gemeentebestuur Nibbixwoud, Ge...

1404 Dorpen Nibbixwoud en Hauwert, gemeentebestuur Nibbixwoud, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Levensmiddelenbedrijf, Armenvoogden later Burgerlijk Armbestuur Nibbixwoud en Armenvoogden later Burgerlijk Armbestuur Hauwert

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van de organisatie
2. Geschiedenis van de archiefvorming
3. Verantwoording van de inventarisatie
4. Geraadpleegde bronnen
5. Geraadpleegde literatuur
6. Lijst van functionarissen
Inventaris van de archieven van dorpen Nibbixwoud en Hauwert en de gemeente Nibbixwoud
8. Regestenlijst
22 De Staten van Holland en West-Friesland, overwegende dat zij op 8 juli 1756 aan regenten van Hauwert remissie van verponding hebben verleend op voorwaarde dat de restanten desnoods door executie voor het eind van 1762 waren gezuiverd; dat de regenten op 5 januari 1757 de landerijen van zekere Adriaan Mouris wegens daarop verschuldigde lasten van fl. 1.829:13:6 hebben verkocht en dat de opbrengst fl. 1.564:14:4 bedroeg; dat de restantschuld van fl. 264:19:2 wegens onvermogen van de vorige eigenaar niet kan worden verhaald; dat regenten dit restant niet willen verhalen op de andere ingelanden die ook reeds met zware lasten zijn bezwaard en derhalve kwijtschelding verzoeken, gelasten Gecommitteerde Raden de regenten van Hauwert ordonnantie van kwijtschelding te verlenen ten bedrage van fl. 264:19:2.
1404 Dorpen Nibbixwoud en Hauwert, gemeentebestuur Nibbixwoud, Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, Levensmiddelenbedrijf, Armenvoogden later Burgerlijk Armbestuur Nibbixwoud en Armenvoogden later Burgerlijk Armbestuur Hauwert
Inventaris van de archieven van dorpen Nibbixwoud en Hauwert en de gemeente Nibbixwoud
8. Regestenlijst
22
De Staten van Holland en West-Friesland, overwegende dat zij op 8 juli 1756 aan regenten van Hauwert remissie van verponding hebben verleend op voorwaarde dat de restanten desnoods door executie voor het eind van 1762 waren gezuiverd; dat de regenten op 5 januari 1757 de landerijen van zekere Adriaan Mouris wegens daarop verschuldigde lasten van fl. 1.829:13:6 hebben verkocht en dat de opbrengst fl. 1.564:14:4 bedroeg; dat de restantschuld van fl. 264:19:2 wegens onvermogen van de vorige eigenaar niet kan worden verhaald; dat regenten dit restant niet willen verhalen op de andere ingelanden die ook reeds met zware lasten zijn bezwaard en derhalve kwijtschelding verzoeken, gelasten Gecommitteerde Raden de regenten van Hauwert ordonnantie van kwijtschelding te verlenen ten bedrage van fl. 264:19:2.
Datering:
1763 april 8
NB:
Het zegel is afgevallen. Inv.nr. 74

Kenmerken

Datering:
1587-1941
Beschrijving:
bevat tevens archieven van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf (1919-1924), Levensmiddelenbedrijf (1917-1920), Armenvoogden later Burgerlijk Armbestuur Nibbixwoud (1618-1941) en Armenvoogden later Burgerlijk Armbestuur Hauwert (1809-1941)
Plaats:
Nibbixwoud
Soort archief:
overheid
Omvang:
23,55 m
Auteur:
W. Brieffies (2002, 2011)
 
 
 
chat loading...