Maatregelen Corona-virus

De overheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Het Westfries Archief heeft besloten om de studiezaal te sluiten, in ieder geval tot en met 29 april. Ook cursussen, lezingen en andere groepsactiviteiten gaan in deze periode niet door.
Lees meer...

Tarieven

Raadpleging van onze archieven en collecties is in beginsel kosteloos; alleen de kosten voor het maken en leveren van reproducties en dergelijke brengen we in rekening. Hiervoor hanteren we de legesverordening van de gemeente Hoorn.

In beperkte mate kunnen medewerkers van het Westfries Archief onderzoek voor u verrichten. De kosten daarvoor brengen we in rekening, bij vooruitbetaling te voldoen. Per kwartaal besteden we maximaal twee uur aan onderzoek voor één en dezelfde persoon.

Fotokopieën en/of prints van microfiches kunt u schriftelijk bestellen: per post of per e-mail. Bij toezending per post brengen we verzendkosten in rekening.

Reproducties uit de beeldbank kunt u alleen schriftelijk bestellen: per post, per e-mail of door het invullen van het bestelformulier. Bij toezending per post brengen we verzendkosten in rekening.

De mogelijkheden en de door ons te berekenen kosten vindt u in onderstaand schema.

 

1.1

Het tarief voor het op schriftelijk verzoek doen van onderzoek in de archieven en collecties van het Westfries Archief bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier en ongeacht het resultaat

€ 13,65

 

 

 

1.2

Het basistarief* voor het verstrekken van scans van niet digitaal beschikbaar materiaal

€ 13,65

 

 

 

1.3

Onverminderd het in 1.1 en 1.2 bepaalde, bedraagt het tarief voor het maken en leveren van:

 

 

een fotokopie A4/A3 van niet digitaal beschikbaar materiaal, per pagina

€ 0,50

 

een usb-stick (WFA-logo, 1 Gb) voor opslag digitale bestanden

€ 4,20

 

 

 

 

* Basistarief: tot maximaal 10 scans die duidelijk zijn aangegeven.

 

Bij meer dan 10 scans of bij aanvragen waarvoor onderzoek door een medewerker van het Westfries Archief noodzakelijk is, ontvangt u eerst een prijsopgave.

 

(januari 2020)

 Studiezaal-WFA