Update Westfries eDepot

De implementatie van de voorziening voor het eDepot laat langer op zich wachten dan we vooraf dachten. Voor de inrichting van en de techniek achter de complexe autorisatiestructuur voor de verschillende organisaties heeft onze leverancier meer tijd nodig. Daarbij hebben wij gevraagd om specifieke technologie voor het handmatig kunnen toevoegen van informatie. Ook de gevraagde functionaliteiten voor beheer zijn nog niet compleet en op zo’n niveau dat we live kunnen gaan.
 

Regionale taskforce
Inmiddels is de Taskforce Inrichting eDepot gestart, waaraan informatiespecialisten uit de Westfriese regio deelnemen. Deze taskforce moet de processen inrichten die gaan zorgen voor het leveren van de digitale afgeronde zaken aan het eDepot. Er is al een berg werk verzet door onze collega’s in de pilots binnen de SED, Hoorn, DeSom en ICT Hoorn. In deze pilots hebben we enkele testbestanden gemaakt voor overdracht naar het eDepot. Met de Taskforce spitten we gemeentelijke administratieve processen helemaal uit en maken we samen afspraken over een generieke manier om informatie in het eDepot duurzaam toegankelijk te maken. Het beheerteam van het Westfries Archief en het regionale architectuurteam nemen hierbij het voortouw.

Kortom, we zijn er nog niet, maar we vorderen gestaag!