Openingstijden

Het Westfries Archief is open van 10-17 uur.
Op woensdag en donderdag kunt u alleen op afspraak terecht. Uw gereserveerde stukken liggen dan voor u gereed ter inzage.
Op dinsdag en vrijdag kunt u ook zonder afspraak terecht. Wij raden echter aan om stukken van tevoren te reserveren, zodat uw bezoek voorbereid kan worden.

 

Training nieuwe Selectielijst

Met ingang van 2017 wordt de nieuwe Selectielijst voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen van kracht. De Selectielijst vormt de basis voor het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden bij gemeenten en intergemeentelijke organen. Bij het Westfries Archief konden informatiespecialisten van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een training volgen. Het doel was om kennis en vaardigheden op te doen om de Selectielijst 2017 toe te passen en te implementeren in de systemen. De training werd gegeven door de VNG Academy in combinatie met VHIC Facility. Zij hebben de Selectielijst 2017 in opdracht van de VNG Adviescommissie Archieven ontwikkeld.

Lees meer...

Themamiddag kwaliteitszorg informatievoorziening

Overheidsorganisaties voeren dienstverlening steeds meer digitaal uit. Om tot een betrouwbare, integere en transparante digitale dienstverlening te komen stelt de overheid en wetgever eisen aan de informatievoorziening die effectief en efficiënt moet worden uitgevoerd. Dat geld overigens ook voor de analoge dienstverlening. Er zijn veel risico’s die een negatieve invloed op de kwaliteit van de informatievoorziening hebben. Actief beleid en uitvoering van kwaliteitsmanagement en risicoanalyse helpt een organisatie om risico’s te identificeren. Indien nodig kan door het nemen van maatregelen de negatieve invloed van een risico worden beperkt.

Lees meer...

14 september: themamiddag kwaliteitszorg informatiehuishouding

Is de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar, vindbaar of leverbaar?

Informatie is een belangrijke grondstof in de dagelijkse werkzaamheden en processen. De kwaliteit van de informatievoorziening moet continu aansluiten op de behoefte van gebruikers. De informatiehuishouding moet “in control” zijn. Deze themamiddag geeft inzicht en een aanzet hoe een organisatie de informatiehuishouding in control kan krijgen, houden en verbeteren.
Het eerste deel van de middag zal mw. Klomp van de gemeente Den Bosch een presentatie geven over het project “Risicoanalyse en auditing van de informatiehuishouding”. Informatie over dit project is te vinden op http://tinyurl.com/pfzkubq
Het tweede deel van de middag bestaat uit een activiteit waar we met risicoanalyse aan de slag gaan.

Lees meer...

Reactie Concept selectielijst regio Westfriesland

Documenten die niet in aanmerking komen voor overdracht naar de archiefbewaarplaats moeten na verstrijken van de bewaartermijn worden vernietigd door overheidsorganen. De bewaartermijnen voor documenten worden vastgelegd in Selectielijsten. Een keer in de twintig jaar wordt de selectielijst in zijn geheel herschreven aan de huidige situatie (tussendoor zijn ook aanpassingen mogelijk). Per jaar wordt er in de regio Westfriesland ongeveer 500 meter aan papieren overheidsarchief vernietigd.

Lees meer...

Westfries Archief deelde ervaringen op Congres Archiefinnovatie

Maandag 9 maart 2015 was er een drukbezocht congres over Archiefinnovatie, georganiseeerd door onder andere de VNG in Nieuwegein. Het Westfries Archief was daar vertegenwoordigd met een delegatie om kennis op te doen over onder andere de nieuwe concept selectielijst, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitssystemen en om kennis te delen over het e-depot.

Lees meer...

 

inspectie1

 

inspectie2

chat loading...