Kennissessie E-depot 19 januari, een korte terugblik

Op maandag 19 januari 2015 organiseerde het Westfries Archief, in samenwerking met zijn pilotpartner DiVault, een kennissessie over de resultaten van de pilot van het e-depot. Aansluitend organiseerden we een workshop over de koppeling tussen het archiefbeheersysteem en het e-depot.

Lees meer...

Programma kennismiddag Westfriese e-depot 19 januari

Op maandag 19 januari 2015 organiseert het Westfries Archief, in samenwerking met zijn pilotpartner DiVault, een kennissessie over de resultaten van de pilot van het e-depot. Aansluitend organiseren we een workshop over de koppeling tussen het archiefbeheersysteem en het e-depot.

Lees meer...

Kennismiddag e-depot en afsluiting Westfriese pilot

Op maandag 19 januari 2015 organiseert het Westfries Archief, in samenwerking met zijn pilotpartner DiVault, een kennismiddag over de resultaten van de pilot e-depot. Op dit moment wordt de agenda voor de kennismiddag samengesteld, maar vast staat dat we de resultaten van de pilot gaan delen. We bespreken onder andere onze ervaringen met het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheid (TMLO) en we gaan in op onze vervolgaanpak voor het werken met het TMLO.

Lees meer...

Archief 2020 en het Westfries Archief sluiten overeenkomst

Het Westfries Archief en innovatieprogramma Archief 2020 sloten deze week een overeenkomst voor financiële ondersteuning van het pilot project e-depot. Het Westfries Archief sluit daarmee aan bij een groep archiefdiensten die vergelijkbare projecten uitvoert. Dankzij Archief2020 vormen deze archiefdiensten een netwerk van Koplopers waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Programma Archief 2020 wordt uitgevoerd door het Nationaal Archief in Den Haag.

Lees meer...

Pilotproject e-depot

Iedereen is overtuigd van het belang van het duurzaam bewaren van informatie, ook digitaal. Met papier hebben we al tientallen jaren ervaring, met digitaal veel minder. Hoe kunnen we met deze nieuwe digitale werkelijkheid leren omgaan? Het Westfries Archief doet in samenwerking met DiVault zijn eerste ervaringen op. Volgens ons kan dat maar op een manier: door de handen vuil te maken. In een gezamenlijk "pilotproject e-depot" krijgen we meer inzicht in bestaande checklist voor digitale duurzaamheid, metadata, architectuur, afspraken over dienstverlening en continuïteit en - last-but not least - de business case. Welke voordelen zijn er te behalen en welke kosten staan daar tegenover?

Lees meer...

 

inspectie1

 

inspectie2