Openingstijden

Het Westfries Archief is open van 10-17 uur.
Op woensdag en donderdag kunt u alleen op afspraak terecht. Uw gereserveerde stukken liggen dan voor u gereed ter inzage.
Op dinsdag en vrijdag kunt u ook zonder afspraak terecht. Wij raden echter aan om stukken van tevoren te reserveren, zodat uw bezoek voorbereid kan worden.

 

Landelijke bijeenkomst ADI’s bij het Westfries Archief

Op dinsdag 6 februari kwamen de Adviseurs Digitale Informatie van de landelijke archieven bijeen op de Blauwe Berg. Deze informatiemanagers met als specialiteit digitaal archiveren komen een paar maal per jaar bijeen om informatie over nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied uit te wisselen in een open sfeer. Vandaag stond de invoering van de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de gevolgen daarvan voor de archieven op het programma. Veel vragen kwamen langs, maar we hebben nog niet alle antwoorden gevonden. Dat zal de komende tijd wel snel veranderen, want op 25 mei moeten we er klaar voor zijn!

Lees meer...

Tussenbalans leer- en proeftuin e-depot

Na een jaar lang leren en experimenteren rond een toekomstige e-depotvoorziening is op 12 december de tussenbalans opgemaakt. In het Westfries Archief bedankte Michiel Pijl, burgemeester van Drechterland en voorzitter van het dagelijks bestuur van het WFA, de regionale projectdeelnemers voor hun enorme inzet. Dankzij het vele werk heeft de leer- en proeftuin e-depot veel nieuwe inzichten opgeleverd.

Lees meer...

Feestelijk taartmoment bij de gemeente Koggenland

Overheden moeten bij de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer onder andere voldoen aan de Archiefwet. De informatie moet blijvend in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht.

Lees meer...

Eerste fase project Leertraject e-Depot afgerond

Op woensdag 6 september keken we terug op twee maanden intensief samenwerken in het project Leertraject e-Depot. Samen met de deelnemers aan de taakgroepen bespraken we de resultaten, vierden we de successen en maakten we de aftrap voor de tweede fase. Dit jaar besteden we aan leren door experimenteren en doen. Nu gaat het erom de opbrengst om te zetten in een wensen en eisenpakket voor een concept aanbesteding van een regionaal e-depot en om een bruikbaar kostenmodel daarvoor neer te zetten. Duidelijk werd dat behalve functionele en technische eisen, ook kernzaken van regionaal informatiebeheer nog extra aandacht nodig hebben. Dan gaat het om de inrichting van de kaders van een kwaliteitssysteem. Daar gaan we de komende maanden hard mee aan de slag! In een korte pilot neemt Medemblik daarmee het voortouw voor het oefenen met aansluiten, raadplegen en gebruik.

Lees meer...

Leertraject en Proeftuin e-depot

Het Westfries Archief gaat in samenwerking met de zeven gemeenten en Gr'en (DeSom, RUD, WerkSaam) een digitaal depot voor archivering realiseren om in 2018 volledig digitaal werken te ondersteunen.

Lees meer...

 

inspectie1

 

inspectie2

chat loading...