Tussenbalans leer- en proeftuin e-depot

Na een jaar lang leren en experimenteren rond een toekomstige e-depotvoorziening is op 12 december de tussenbalans opgemaakt. In het Westfries Archief bedankte Michiel Pijl, burgemeester van Drechterland en voorzitter van het dagelijks bestuur van het WFA, de regionale projectdeelnemers voor hun enorme inzet. Dankzij het vele werk heeft de leer- en proeftuin e-depot veel nieuwe inzichten opgeleverd.

Lees meer...

Feestelijk taartmoment bij de gemeente Koggenland

Overheden moeten bij de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer onder andere voldoen aan de Archiefwet. De informatie moet blijvend in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht.

Lees meer...

Eerste fase project Leertraject e-Depot afgerond

Op woensdag 6 september keken we terug op twee maanden intensief samenwerken in het project Leertraject e-Depot. Samen met de deelnemers aan de taakgroepen bespraken we de resultaten, vierden we de successen en maakten we de aftrap voor de tweede fase. Dit jaar besteden we aan leren door experimenteren en doen. Nu gaat het erom de opbrengst om te zetten in een wensen en eisenpakket voor een concept aanbesteding van een regionaal e-depot en om een bruikbaar kostenmodel daarvoor neer te zetten. Duidelijk werd dat behalve functionele en technische eisen, ook kernzaken van regionaal informatiebeheer nog extra aandacht nodig hebben. Dan gaat het om de inrichting van de kaders van een kwaliteitssysteem. Daar gaan we de komende maanden hard mee aan de slag! In een korte pilot neemt Medemblik daarmee het voortouw voor het oefenen met aansluiten, raadplegen en gebruik.

Lees meer...

Leertraject en Proeftuin e-depot

Het Westfries Archief gaat in samenwerking met de zeven gemeenten en Gr'en (DeSom, RUD, WerkSaam) een digitaal depot voor archivering realiseren om in 2018 volledig digitaal werken te ondersteunen.

Lees meer...

Training nieuwe Selectielijst

Met ingang van 2017 wordt de nieuwe Selectielijst voor gemeentelijke en intergemeentelijke organen van kracht. De Selectielijst vormt de basis voor het bewaren en vernietigen van archiefbescheiden bij gemeenten en intergemeentelijke organen. Bij het Westfries Archief konden informatiespecialisten van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een training volgen. Het doel was om kennis en vaardigheden op te doen om de Selectielijst 2017 toe te passen en te implementeren in de systemen. De training werd gegeven door de VNG Academy in combinatie met VHIC Facility. Zij hebben de Selectielijst 2017 in opdracht van de VNG Adviescommissie Archieven ontwikkeld.

Lees meer...

 

inspectie1

 

inspectie2