Kenniscentrum archivering

Het Westfries archief beheert overgedragen archieven van de aangesloten gemeenten in de regio. U kunt hier zoeken in onze collecties. Naast deze belangrijke taak is het Westfries Archief belast met het toezicht op het beheer van nog niet overgedragen archieven. Dit houdt in dat er gecontroleerd wordt of de informatiehuishouding van de gemeenten op orde is, met als doel:


Naast deze taken wil het Westfries Archief zich ontwikkelen tot kenniscentrum, regievoerder, adviseur en coördinator van digitale archivering voor de regio. De taken als kenniscentrum en toezichthouder van het Westfries Archief lopen op verschillende vlakken in elkaar over. Vandaar ook dat de archiefinspectie en het informatiemanagement nauw met elkaar samenwerken en deze vakhoek gezamenlijk hebben ingericht.