Vele Handen voor het Westfries Archief

In oktober 2013 is het Westfries Archief gestart met een crowdsourcing-project. Vrijwilligers helpen mee om historische bronnen van de West-Friese steden en dorpen toegankelijk te maken. Dit gebeurt online via internet. Deelnemers kunnen thuis (of waar er ook maar internet beschikbaar is) een bijdrage leveren. Het eerste resultaat mag er zijn: binnen één week is een achttiende eeuws lidmatenboek van Aartswoud ingevoerd. Een vliegende start!

Lidmatenboeken
De eerste groep bronnen die op deze manier ontsloten wordt, bestaat uit de zgn. lidmatenboeken. Van oudsher houden protestantse gemeenten bij wie belijdenis heeft gedaan en dus lid is van de kerk. Als iemand verhuist of komt te overlijden werd dat ook in het lidmatenboek genoteerd. Bovendien kunnen lidmatenboeken aanwijzingen bevatten voor het beroep of een functie van een voorouder.
Deze informatie is bijzonder waardevol voor de periode dat er nog geen burgerlijke stand bestond (voor 1811). Historici en stamboomonderzoekers maken hier dankbaar gebruik van. Het oudste West-Friese lidmatenboek komt uit Enkhuizen en begint bij het jaar 1572.

Vele Handen

Vele Handen
De aanpak door het archief is heel eenvoudig. Alle lidmatenboeken zijn gescand en worden door het Westfries Archief paginagewijs beschikbaar gesteld op www.velehanden.nl. Vele Handen is een online werkomgeving, die via Internet beschikbaar is.
De deelnemers voeren per pagina de namen en data in. Dat gebeurt voor elke pagina tweemaal, door verschillende personen. Daarna wordt deze dubbele invoer gecontroleerd op verschillen. Zo wordt de kwaliteit van de invoer gewaarborgd.
Als waardering ontvangen invoerders en controleurs punten voor hun bijdrage. De punten zijn inwisselbaar bij het archief voor uiteenlopende beloningen, zoals een rondleiding door de archivaris of historische publicaties. Een overzicht van het aanbod staat op http://www.westfriesarchief.nl/over-ons/vele-handen.

Uitdaging
Het VeleHanden-project van het Westfries Archief is beslist meer dan alleen het overtypen van gegevens. De oudere lidmatenboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw vragen om kennis van oud schrift. Bovendien kennen de boeken een grote variatie in opzet en structuur. Soms zijn het eenvoudige naamlijsten, soms zijn de namen van lidmaten ‘verstopt’ in notulen van de kerkeraad. Toch hoeft een vrijwilliger geen expert of historicus te zijn. Iedereen die mee wil doen, bepaalt zelf de moeilijkheidsgraad van de bron waaraan hij of zij wil werken. Ook kunnen vrijwilligers een voorkeur opgeven voor een bepaalde plaats in West-Friesland. Van Aartswoud tot Zwaag. 

Wilt u meer weten over het VeleHanden-project van het Westfries Archief of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, bezoek dan de website www.velehanden.nl. 

 

logo-VH

 

de-notaris2