Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 3

Op vrijdag 16 juni 2017 bracht een groep Vrienden van het Westfries Archief een bezoek aan het Hannemahuis in Harlingen. Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een unieke combinatie van museum en gemeentearchief. Het gezelschap werd ontvan-gen door directeur Hugo ter Avest, die vervolgens een boeiende inleiding gaf over ‘zijn’ museum/gemeentearchief. Daarna maakten de Vrienden op eigen gelegenheid kennis met dit unieke museum. Afgaande op reacties van de deelnemers kunnen we spreken van een zeer ge-slaagde Vriendendag 2017.

Lees meer...