Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 2

In onze bestuursvergadering van 27 februari hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Piet Sachs, bestuurslid / penningmeester van het eerste uur! Piet heeft voor onze club ongelooflijk veel betekend. Voor alles wat hij sinds de oprichting van de Stichting Vrienden (december 2004) heeft gedaan zijn we Piet heel veel dank verschuldigd.
Natuurlijk respecteren we zijn besluit om er na zoveel jaar een punt achter te zetten. Blij zijn wij met de bereidheid van Rob van der Riet om Piet Sachs als penningmeester op te volgen. In onze bestuursvergadering van 24 april is Rob formeel benoemd als bestuurslid. De overdracht van ‘het financiële vaandel’ heeft inmiddels plaats gevonden.
Elders in deze Nieuwsbrief blikt Piet terug op zijn bestuursperiode.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.