Nieuwsbrief van de Vrienden (2013) nr. 2

De laatste bestuursvergadering van 2013 vond plaats op 16 december. Dat was geen vergadering als alle andere. Het bestuur nam afscheid van voorzitter Roy Ho Ten Soeng. Roy heeft een volle agenda, waarin hij binnenkort veel tijd moet vrij maken voor een nieuwe klus. Omdat hij er niet voor voelt om zaken noodgedwongen ‘half’ te doen heeft Roy een punt gezet achter zijn bestuursfunctie van onze stichting. Vice-voorzitter Pieter Jan de Vries wees op het belang voor de stichting van het brede netwerk waarvan Roy deel uitmaakt; hij dankte de voorzitter voor de ontspannen manier waarop hij de vergaderingen leidde. Vervolgens koos het bestuur Jos Bakker als nieuwe voorzitter.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2013) nr. 1

Het is al een jaar geleden dat onze vorige nieuwsbrief verscheen. Door onvoorziene omstandigheden kwam er in december 2012 geen nieuwsbrief. Met deze eersteling van 2013 pakken wij de draad weer op, want er is veel gebeurd.

De paleografiecursus is afgelopen. Een groep enthousiaste deelnemers is inmiddels ingewijd in de geheimen van oud-Nederlandse handschriften. Daarvan profiteren zij zelf in de eerste plaats, maar ook het historisch onderzoek naar de regio in het algemeen. Sommige cursisten gebruiken hun expertise als vrijwilliger bij het project ontsluiting van de bronnen in het Westfries Archief via internet. 

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2012) nr. 1

Voor de cursus paleografie hebben zich ruim voldoende mensen ingeschreven om deze door te laten gaan. De cursus gaat van start in september. De precieze data en aanvangstijden zullen op de website van het Westfries Archief worden gepubliceerd.
Oude handschriften zijn ook voor ervaren lezers soms moeilijk te ontcijferen. Het Westfries Archief heeft op internet een maandelijkse rubriek ingesteld waarop de lastigste gevallen aan het publiek worden voorgelegd

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2011) nr. 2

De Vriendendag op 8 oktober trok een groot aantal belangstellenden. Zowel de ochtend in het Westfries Archief als de middag op het Oostereiland in Hoorn waren boeiend en informatief en verliepen in een uitstekende sfeer. Wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagde dag. 
De soms moeilijk leesbare oude handschriften uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw zijn voor veel beginnende onderzoekers een groot struikelblok.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2011) nr. 1

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het gebouw aan de Blauwe Berg wordt in oktober weer een  Vriendendag georganiseerd. Zodra datum en programma bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd. Het project  Vrouwengeschiedenis is in volle gang. Een wervingsactie van de redactie voor deelnemers heeft succes gehad. Veertien(!) vrouwen hebben zich aangemeld.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.

chat loading...