Nieuwsbrief van de Vrienden (2013) nr. 1

Het is al een jaar geleden dat onze vorige nieuwsbrief verscheen. Door onvoorziene omstandigheden kwam er in december 2012 geen nieuwsbrief. Met deze eersteling van 2013 pakken wij de draad weer op, want er is veel gebeurd.

De paleografiecursus is afgelopen. Een groep enthousiaste deelnemers is inmiddels ingewijd in de geheimen van oud-Nederlandse handschriften. Daarvan profiteren zij zelf in de eerste plaats, maar ook het historisch onderzoek naar de regio in het algemeen. Sommige cursisten gebruiken hun expertise als vrijwilliger bij het project ontsluiting van de bronnen in het Westfries Archief via internet. 

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2012) nr. 1

Voor de cursus paleografie hebben zich ruim voldoende mensen ingeschreven om deze door te laten gaan. De cursus gaat van start in september. De precieze data en aanvangstijden zullen op de website van het Westfries Archief worden gepubliceerd.
Oude handschriften zijn ook voor ervaren lezers soms moeilijk te ontcijferen. Het Westfries Archief heeft op internet een maandelijkse rubriek ingesteld waarop de lastigste gevallen aan het publiek worden voorgelegd

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2011) nr. 2

De Vriendendag op 8 oktober trok een groot aantal belangstellenden. Zowel de ochtend in het Westfries Archief als de middag op het Oostereiland in Hoorn waren boeiend en informatief en verliepen in een uitstekende sfeer. Wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagde dag. 
De soms moeilijk leesbare oude handschriften uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw zijn voor veel beginnende onderzoekers een groot struikelblok.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2011) nr. 1

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het gebouw aan de Blauwe Berg wordt in oktober weer een  Vriendendag georganiseerd. Zodra datum en programma bekend zijn, wordt u hierover ge├»nformeerd. Het project  Vrouwengeschiedenis is in volle gang. Een wervingsactie van de redactie voor deelnemers heeft succes gehad. Veertien(!) vrouwen hebben zich aangemeld.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2010) nr. 2

De tweede helft van het jaar is verder gewerkt aan de voorbereidingen rondom het project Vrouwengeschiedenis. Inmiddels is het projectteam een paar keer bij elkaar geweest. De meeste aandacht gaat op dit moment uit naar de organisatorische opzet. Begin 2011 zal hierover meer duidelijk worden. Het meeste inhoudelijke werk zal worden verricht door de redactie. Deze is heeft reeds een voorlopige lijst met onderwerpen opgesteld.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.