Nieuwsbrief van de Vrienden (2010) nr. 2

De tweede helft van het jaar is verder gewerkt aan de voorbereidingen rondom het project Vrouwengeschiedenis. Inmiddels is het projectteam een paar keer bij elkaar geweest. De meeste aandacht gaat op dit moment uit naar de organisatorische opzet. Begin 2011 zal hierover meer duidelijk worden. Het meeste inhoudelijke werk zal worden verricht door de redactie. Deze is heeft reeds een voorlopige lijst met onderwerpen opgesteld.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2010) nr. 1

In een eerdere nieuwsbrief hebt u al kunnen lezen over het gebruiken van een schenking van € 500,- door de inmiddels opgeheven Vrouwenraad Noorder-Koggenland voor het onderzoek naar de geschiedenis van vrouwen iin West-Friesland. Het bestuur heeft een projectgroep ingesteld die hiermee aan de slag gaat. Het idee is om een onderzoek te starten naar de verschillende rollen en posities van West-Friese vrouwen in het verleden, onder andere op basis van oral history.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2009) nr. 2

In deze nieuwsbrief passeren weer uitlopende onderwerpen de revue: een kort verslag van de Vriendendag, nieuws over de Landelijke Archievendag en meer. Het Westfries Archief blijft op allerlei fronten actief. De laatste jaren is het archief meer dan voorheen naar buiten getreden, met een grotere naamsbekendheid in de regio tot gevolg. Daarvan profiteert ook onze stichting.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2009) nr. 1

In december 2004 gingen de Vrienden van het Westfries Archief van start. Dit jaar viert onze stichting dus haar eerste lustrum. Dat is een mooie gelegenheid om de nieuwsbrief in een nieuw jasje te steken. Het ontwerp van Studio Brouwer uit Hoorn past in de huisstijl van het Westfries Archief. 
Het aantal donateurs van onze stichting nadert inmiddels de 200. Reden genoeg om weer een Vriendendag te organiseren. Deze zal plaatsvinden op 26 september.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2008) nr. 2

Onze kring van Vrienden is ook in de laatste maanden van 2008 gegroeid. Vooral de Landelijke Archievendag leverde een flink aantal nieuwe donateurs op. Misschien is het mogelijk om de grens van 200 in 2009 te passeren!
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat er een publicatie op stapel staat over de geschiedenis van de kamer Enkhuizen van de VOC. Het boek zal verschijnen in het voorjaar van 2009. De titel houden wij nog even geheim.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.

chat loading...