Nieuwsbrief van de Vrienden (2007) nr. 2

De Vrienden van het Westfries Archief hebben zo’n 4 uur historisch filmmateriaal aangekocht uit particulier bezit. Het gaat ondermeer om de film ‘Hoorn 600 jaar stad’, in 1957 gemaakt in opdracht van het Victoria-theater, beelden van
Hoornse winkels, gebeurtenissen en personen uit 1925, en van de Horlogemakers-vakschool. Te zien zijn ook de Kantklosschool in Wijdenes (zie onderstaande foto van Joh. Kuiper uit Hoogwoud) en de Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling te Enkhuizen in 1930 met bezoek van koningin Wilhelmina.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2007) nr. 1

Het stichtingbestuur is momenteel bezig met de verwerving van enkele nieuwe aanwinsten. Wij hopen u daarover in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen melden. De Vriendendag op zaterdag 10 november aanstaande vergt de nodige voorbereidingen. Wij hopen uiteraard op een groot aantal deelnemers. Over het programma kunt u meer lezen op pagina 4.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2006) nr. 2

De tweede nieuwsbrief van 2006 van onze Vriendenstichting ligt voor u. Het was voor personeel en organisatie van het Westfries Archief een bijzonder jaar. Een druk jaar ook. In het kader van de voorbereidingen van de verhuizing werd de studiezaal in het Hoornse gemeentehuis met ingang van 16 januari gesloten. De laatste dagen gaven er een ware stormloop te zien, met twee maal zelfs meer dan 40 bezoekers!

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2006) nr. 1

Als bestuurlijk verantwoordelijke voor de nieuwbouw van het Westfries Archief voldoe ik graag aan het verzoek om een voorwoord voor de tweede nieuwsbrief van de Vrienden van het Westfries Archief te schrijven. Zoals bekend is het huidige archief, gevestigd in de kelder van het stadhuis, door de archiefinspectie afgekeurd. Tevens zijn de bestaande archiefbewaarplaatsen en de publieksruimten veel te klein.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.