Nieuwsbrief van de Vrienden (2008) nr. 2

Onze kring van Vrienden is ook in de laatste maanden van 2008 gegroeid. Vooral de Landelijke Archievendag leverde een flink aantal nieuwe donateurs op. Misschien is het mogelijk om de grens van 200 in 2009 te passeren!
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat er een publicatie op stapel staat over de geschiedenis van de kamer Enkhuizen van de VOC. Het boek zal verschijnen in het voorjaar van 2009. De titel houden wij nog even geheim.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2008) nr. 1

Het aantal donateurs schommelt momenteel rond de 170. Onlangs kregen wij hiervoor een compliment van de Vrienden uit Alkmaar en Haarlem, die langer bestaan en een aanzienlijk groter werkgebied hebben. Zij hebben echter nauwelijks meer leden.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2007) nr. 2

De Vrienden van het Westfries Archief hebben zo’n 4 uur historisch filmmateriaal aangekocht uit particulier bezit. Het gaat ondermeer om de film ‘Hoorn 600 jaar stad’, in 1957 gemaakt in opdracht van het Victoria-theater, beelden van
Hoornse winkels, gebeurtenissen en personen uit 1925, en van de Horlogemakers-vakschool. Te zien zijn ook de Kantklosschool in Wijdenes (zie onderstaande foto van Joh. Kuiper uit Hoogwoud) en de Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling te Enkhuizen in 1930 met bezoek van koningin Wilhelmina.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2007) nr. 1

Het stichtingbestuur is momenteel bezig met de verwerving van enkele nieuwe aanwinsten. Wij hopen u daarover in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen melden. De Vriendendag op zaterdag 10 november aanstaande vergt de nodige voorbereidingen. Wij hopen uiteraard op een groot aantal deelnemers. Over het programma kunt u meer lezen op pagina 4.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2006) nr. 2

De tweede nieuwsbrief van 2006 van onze Vriendenstichting ligt voor u. Het was voor personeel en organisatie van het Westfries Archief een bijzonder jaar. Een druk jaar ook. In het kader van de voorbereidingen van de verhuizing werd de studiezaal in het Hoornse gemeentehuis met ingang van 16 januari gesloten. De laatste dagen gaven er een ware stormloop te zien, met twee maal zelfs meer dan 40 bezoekers!

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.

chat loading...