Nieuwsbrief van de Vrienden (2006) nr. 1

Als bestuurlijk verantwoordelijke voor de nieuwbouw van het Westfries Archief voldoe ik graag aan het verzoek om een voorwoord voor de tweede nieuwsbrief van de Vrienden van het Westfries Archief te schrijven. Zoals bekend is het huidige archief, gevestigd in de kelder van het stadhuis, door de archiefinspectie afgekeurd. Tevens zijn de bestaande archiefbewaarplaatsen en de publieksruimten veel te klein.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.

chat loading...