Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 1

Voor onze Stichting zelf was 2016 een mooi jaar. Je zou kunnen zeggen, dat 2016 het ‘Braaff-jaar’ was, getuige het feit dat in alle bestuursvergaderingen het Braaff-project onderwerp van gesprek was. Niet zonder trots zeg ik, dat het resultaat er mag zijn: een schitterend boek, dat dank zij de inzet van velen op 14 oktober 2016 in het oude stadhuis van Medemblik kon worden gepresenteerd. Het boek Was getekekend, Jacob Braaff is onder andere bij het Westfries Archief verkrijgbaar. Vrien-den van het Westfries Archief betalen voor dit fraai vorm gegeven en rijk geïllustreerde boek slechts 15 euro.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2016) nr.1

Met veel genoegen kan ik in deze Nieuwsbrief nu toch echt de komst van een nieuwe publicatie van onze Stichting aankondigen.
Ik zeg dit zo, omdat ik al een paar keer op deze plek in de Nieuwbrief daarover heb gesproken. Ons besluit om opnieuw een publicatie op de markt te brengen, is al in 2014 genomen naar aanleiding van de schenking door Joke Terra van een tweetal originele aquarellen van de hand van Jacob Braaff. In de laatste Nieuwsbrief van 2015 schreef ik, dat ik daarover graag wat meer had willen vertellen, maar de stand van zaken op dat moment liet dat niet toe. Maar nu is het dan zover! Het vele voorbereidende werk is inmiddels afgerond.
De organisatie van de presentatie van het boek en de uitreiking van het eerste exemplaar over het leven en werk van Jacob Braaff (1776 – 1864) is in volle gang.
Tegen die tijd ontvangt u voor het bijwonen daarvan een uitnodiging maar u kunt de datum alvast in uw agenda noteren: vrijdagmiddag 14 oktober 2016. Nadere informatie hierover kunt u t.z.t. tegemoet zien.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2015) nr.2

In vergelijking met de jaren 2013 en 2014 hebben we een tamelijk rustig stichtingsjaar achter de rug. Niet dat we als bestuur stil hebben gezeten, integendeel, maar het meeste werk speelde zich in 2015 af achter de schermen, waardoor het voor de Vrienden wat minder zichtbaar was. Zo heeft de voorgenomen publicatie over het leven en werk van Jacob Braaff veel aandacht gevraagd, niet alleen van bestuursleden maar ook van kunsthistoricus John Brozius, die in opdracht van de Stichting Vrienden de tekst en de beeldredactie van die publicatie verzorgt. Graag had ik u in deze nieuwsbrief inhoudelijk daarover wat meer willen vertellen (zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief) maar zover is het nog niet. Dat houdt u dus tegoed in 2016!

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2015) nr. 1

Terwijl ik dit schrijf realiseer ik mij, dat het al weer twee jaar geleden is dat onze Stichting het boek “Pittige Moide” presenteerde. Terugkijkend kunnen we spreken van een mooi en geslaagd project. Van de 1.000 gedrukte exemplaren zijn er tot nu toe zo’n 850 stuks over de toonbank gegaan. Om de verkoopprijs van het boek binnen redelijke grenzen te houden hebben we ter dekking van de kosten – naast de opbrengst uit verkoop en een aantal zeer gewaardeerde subsidies – een beroep moeten doen op een bijdrage uit de reserves van de Stichting.

Gelet op de statutaire doelstelling van de Stichting Vrienden vindt het bestuur zo’n besteding van een deel van de reserves (is vaak ook een voorwaarde van subsidiegevers) alleszins verantwoord. Bij de financiering van een publicatie over het leven en werk van ‘Jacob Braaff’ (daarover inhoudelijk méér in de volgende nieuwsbrief) zal dat niet anders zijn. Het ‘kweken’ van reserves is immers geen doel op zich. Het gaat erom dat we daarmee in het licht van de doelstelling goede dingen doen.

Lees meer... 

Nieuwsbrief van de Vrienden (2014) nr. 2

Met veel plezier kijken wij terug op de viering van het tienjarig bestaan van onze Stichting op 3 oktober 2014. Meer dan honderd donateurs en andere genodigden genoten die avond van boeiende inleidingen door Els Kloek en Jan de Bruin.

In beide inleidingen werden markante Westfriese vrouwen voor het voetlicht gebracht. Jan putte uit de rijke bron van het oud-rechterlijk archief van vóór 1811. Notulen van strafzaken leveren spannende lectuur op, zoals over Aagt Germonts (“Het Abbekerker wijf”) in 1659 en over de in 1709 ter dood veroordeelde Liefje Elberts.

Troubadour Bert van Baar verzorgde tot groot genoegen van de aanwezigen de muzikale omlijsting, waarbij hij zich onder meer liet inspireren door ‘het Medenblicker Scharrezoodtje’, een liedbundel uit 1650. Het archief verwierf dit boekje in 2010. Het enthousiasme over deze muzikale verbeelding van geschiedenis leidde tot een spontaan initiatief van Bert om het niet bij deze ene keer te laten. Ons bestuur denkt graag mee over een manier waarop dat idee vorm en inhoud zou kunnen krijgen. Een nieuw project van de Stichting Vrienden ligt hiermee mogelijk in het verschiet!

Lees meer... 

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.

chat loading...