Met snee jagt en kake van wint

Leven en werken in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie voor de kamer Enkhuizen. Alledaagse gebeurtenissen gebaseerd op eigentijdse waarnemingen ontleend aan twee omvangrijke collecties documenten uit de eerste helft van de achttiende eeuw. De collecties zijn afkomstig van twee Enkhuizer bewindhebbers – Dirk Pietersz Haak en Jan Minne – en bestaan uit door hen verzamelde werkdocumenten en correspondentie.

Voor de samenstelling van Met snee jagt en kake van wint heeft De Vos een groot aantal transcripties en uitwerkingen van de bronnen gemaakt. De collecties van Haak en Minne maken deel uit van het Oud Archief Enkhuizen. Deze bijlagen zijn samengevoegd in een pdf-bestand

 

Met-snee-jagt-en-kake-van-wint 
Met snee jagt en kake van wint : leven en werken op schepen van de VOC-kamer Enkhuizen en andere notities uit het Enkhuizer stadsarchief
Herman de Vos
Hoorn 2009

€ 12,00