Pittige moide

Pittige moide is een boek over vrouwen in Westfriesland in de twintigste eeuw. Tientallen vrouwen vertellen openhartig over hun gezin en hun werk, over onderwijs en sport, over kunst en kleding, over religie, politiek en gezondheidszorg. Veel is herkenbaar, maar de verhalen zullen ook verbazen: wat is er in korte tijd veel veranderd!

Pittige moide is een initiatief van de Stichting Vrienden van het Westfries Archief. Schenkingen van de opgeheven Vrouwenraden Noorder-Koggenland en De Drieban vormden de aanleiding tot dit project.

Een groep enthousiaste auteurs werkte aan dit boek en maakte het tot een waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van Nederlandse vrouwen. Alle interviews worden digitaal bewaard in het Westfries Archief.