Privacyverklaring

Het Westfries Archief respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. In een beleidsplan is beschreven hoe het Westfries Archief aan de AVG uitvoering geeft.

Wij zijn een gemeenschappelijke regeling, ingesteld door zeven gemeenten in Westfriesland, en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om de wettelijke taken uit te voeren. In deze privacyverklaring informeert het Westfries Archief u over de wijze waarop het Westfries Archief met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn. Ter ondersteuning van het Westfries Archief is een "Stichting Vrienden Van Het Westfries Archief" opgericht. Hoe deze stichting omgaat met uw persoonsgegevens kunt u hier lezen.

Doeleinden
Het Westfries Archief voert voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Westfriesland de Archiefwet uit. Wij beheren de archieven van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en van particulieren en instellingen in Westfriesland. U deelt persoonsgegevens met ons als u bijvoorbeeld archiefstukken wilt raadplegen. Het gaat om alle persoonsgegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact, bijvoorbeeld uw NAW- en/of contactgegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan het Westfries Archief gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker (ook verwerker genoemd) uitsluitend in opdracht en ten behoeve van het Westfries Archief zullen optreden. Bewerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij het Westfries Archief daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling.

Het Westfries Archief draagt - samen met eventuele bewerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die uit hoofde van hun functie of taak daarvoor bevoegd zijn.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Cameratoezicht
Uw veiligheid en eigendommen worden in ons gebouw onder andere via cameratoezicht beschermd. De beelden die deze camera's opnemen worden automatisch vernietigd na 28 dagen.

Uw rechten
Wilt u weten welke informatie het Westfries Archief over u verzamelt? U kunt een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. indienen om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen als ze niet correct zijn, af te schermen of te verwijderen. U kunt ook opvragen welke gegevens van u zijn gebruikt en voor welke taken. Soms is uw verzoek niet toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. Dan wijzen wij uw verzoek af. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek om uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te vernietigen, dan kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.maken.

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden of u heeft een klacht over hoe het Westfries Archief met uw gegevens omgaat? Geef dit dan aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon. Wij gaan graag met u in gesprek. Het is ook mogelijk om in contact te komen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door het Westfries Archief in overeenstemming is met de AVG en overige privacy voorschriften. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de landelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

foto gebouw

chat loading...