De duif en twee handen

Een tekening in een boek uit de collectie Doop-,Trouw- en Begraafboeken (DTB) is zeldzaam. De DTB-boeken werden door predikanten, kosters, priesters en anderen bijgehouden. Zij noteerden wie van hun kerkgenootschap werd gedoopt, getrouwd of begraven. Vaak staan in de boeken alleen de namen van de personen waar het om gaat. Bij sommigen inschrijvingen staan er wat aantekeningen bij, bijvoorbeeld bij een doop van een volwassene of wanneer een bruidegom van zijn ouders nog geen toestemming om te trouwen had ontvangen.

In het doop- en trouwboek van de katholieke kerk in Hoorn (DTB Hoorn 33) van de statie Sint Cyriacus zijn twee prachtige tekeningen te vinden. Rechtsonder staat de naam van de maker: Wennink. De statie Sint Cyriacus werd omstreeks 1611 gesticht en bestond uit twee schuilkerken. De eerste bevond zich aan de oostkant van het Nieuwe Noord tussen de Duinsteeg en het Breed. Deze statie stond bekend als Sint Cyriacus in de drie kalfjes. De tweede schuilkerk bevond zich aan de zuidzijde van de Slijksteeg, en heette Sint Cyriacus in de Slijksteeg. In het doop- en trouwboek van deze laatste statie zijn de tekeningen te vinden. Het boek beslaat de periode 1800-1811. In het eerste deel staan de dopen en in het tweede deel de trouwinschrijvingen.

schatkist duif

Aan het begin van het eerste deel staat de eerste tekening. Afgebeeld is een doopvont met daarboven een openbrekende lucht en een vredesduif. Aan het begin van het tweede deel vinden we de tweede tekening. Hierop staan twee handen die elkaar vasthouden, omringd door wolken en een openbrekende lucht. In de lucht staat door zonnestralen omgeven een Hebreeuwse tekst, mogelijk staat daar Jaweh.

schatkist duif2

De scans van het boek kunt u hier vinden. De afbeeldingen vind u op scan 1 en 29.

 

 

 

de schatkistrechts

 

de schatkist 2

chat loading...