Ontwerptekening Arme-Kinderschool

Eind 1752 besloot het stadsbestuur van Enkhuizen een Arme-Kinderschool op te richten. Volgens de heren bestuurders was de noodzaak groot want veel kinderen van “geringe luyden” zwierven op straat, bedelden en maakten zich in het ergste geval schuldig aan diefstal. Deze situatie vonden zij niet wenselijk. Kinderen hoorden in de schoolbanken.

Voor de nieuwe school stelde het Enkhuizer stadsbestuur regels op en werd een schoolmeester aangetrokken. Uiteraard moest de school ook ergens worden gehuisvest. Het stadsbestuur liet zijn oog vallen op een bestaand gebouw: de exercitieschuur aan de Sint Nicolaasstraat. Dit gebouw was in gebruik (geweest) als oefenruimte van de plaatselijke schutterij. De nieuwe bestemming vereiste wel diverse aanpassingen aan het gebouw waaronder het aanbrengen van een plafond, een stenen vloer en een schoorsteen. De verbouwingskosten werden geraamd op 300 gulden en kwamen ten laste van de stadskas. Het aalmoezeniershuis draaide op voor het “noodige vuur en ligt” en de diaconie betaalde de schrijfbehoeften en schoolboeken.

 

Arme-Kinderschool tekening

In het Westfries Archief wordt een ontwerptekening van de Arme-Kinderschool in Enkhuizen bewaard. Deze toont een eenvoudige symmetrische voorgevel met een deur in het midden. De nieuwe schoorsteen is door de tekenaar, waarschijnlijk de stadsfabriekmeester, duidelijk in beeld gebracht. Een dergelijke oude ontwerptekening uit het werkgebied van het Westfries Archief is zeldzaam. De omslag waarin deze schat verborgen zit, bevat meerdere achttiende-eeuwse tekeningen van openbare werken in Enkhuizen. Ze maken deel uit van het Oud archief stad Enkhuizen, toegangsnummer 120. Het inventarisnummer van de tekeningen is 1451B

 

De verhandelingen van het stadsbestuur van Enkhuizen, waarin de oprichting van de Arme-Kinderschool staat opgetekend, zijn online raadpleegbaar via deze link

 

de schatkistrechts

 

de schatkist 2

chat loading...