Op vakantie!

Een artikel in het Nieuw Noordhollands Dagblad meldt op 22 juli 1949 de bouw van een 'prachtige, splinternieuwe glijbaan'. De glijbaan werd gebouwd voor het vakantiekamp 'Zon en Vreugde' in Hoorn. De tekeningen van de glijbaan zijn bewaard gebleven. De glijbaan was een tijdelijke glijbaan die elk jaar opnieuw kon worden opgebouwd.

glijbaan 1

glijbaan 2

Op vakantie gaan was in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw geen vanzelfsprekendheid. Maar voor de kinderen waren er wel vakantiekampen. In Hoorn konden kinderen in augustus naar het vakantiekamp ‘Zon en Vreugde’. Volgens de krant was het kamp voor moeders een ‘prachtige verlichting voor hun (…) moeilijk en drukke taak’. De organisatie lag in handen van de katholieke Bond van het Gezin. Na de mis, om negen uur ’s ochtends, trokken een paar honderd jongens en meisjes naar het terrein bij het Missiehuis aan de Berkhouterweg. Hier werden ze opgewacht door leiders en leidsters en allerlei spelmateriaal.

Financieel gezien was het geen vetpot. In de krant vraagt de organisatie om thee voor de kinderen en kasten om spullen in op te bergen. Toch lukt het om in 1949 een glijbaan te plaatsen op het terrein. Uit de stukken bij de bouwtekening blijkt dat de organisatie van het vakantiekamp ieder jaar om een vergunning moest vragen om de glijbaan op te mogen bouwen. Het lijkt erop dat na 1949 niet nogmaals een vergunning is aangevraagd. Wellicht komt dat door de opening van de speeltuin Zon en Vreugde in 1950, opgericht door de katholieke Bond voor het Gezin. De speeltuin lag aan de Westerdijk in Hoorn, links van het Gemeentelijk Badhuis. Vanaf dat moment had een Bond een vaste plek om kinderen te laten spelen.

0351 Gemeentebestuur Hoorn 1950-1978*, 5033 Stukken betreffende speeltuinvereniging Zon en Vreugde, 1949-1973
Nieuw Noordhollands Dagblad, 22 juli 1949

 

de schatkistrechts

 

de schatkist 2

chat loading...