Brand in Binnenwijzend

Op 3 februari 1912 gaf de burgemeester van Westwoud aan de notaris de overeenkomst die gesloten was tussen het gemeentebestuur van Westwoud en de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente in Binnenwijzend. Binnenwijzend lag in de gemeente Westwoud. De overeenkomst ging over de wederopbouw en het gebruik van de toren van de kerk die tijdens de brand van 18 juni 1911 was verwoest.

In de Enkhuizer Courant van 20 juni 1911 staat meer over de brand in Binnenwijzend. De zeer heftige brand legde uiteindelijk een aanzienlijk deel van het dorp in as. Op zondagochtend, de bewoners van het dorp waren in de kerk, brak er brand uit in één van de boerderijen in Binnenwijzend. Het droge rieten dak vloog al snel in brand. En de sterke westenwind verspreidde het brandende riet over het dorp, naar de andere rieten daken. Zodoende verspreidde het vuur zich razendsnel. Steeds meer huizen vatten vlam. In minder dan twee uur tijd waren negen boerenwoningen, twee burgerwoonhuizen en de kerk met toren door de brand vernield. En dat in een gebied van twee kilometer lang.

FOTO-6373Ongetwijfeld probeerden alle dorpsbewoners hun huizen te redden. Met de gebrekkige blusmiddelen van die tijd was dat geen gemakkelijk opgave. Gelukkig was er een brandspuit aanwezig in het dorp. Ook een brandspuit uit Hoogkarspel, twee uit Blokker, een uit Hauwert en een uit Hoorn werden gebruikt om de brand te bestrijden. Dertien padvinders uit Hoorn, toevallig in de buurt, hielpen bij het bestrijden van de brand ‘in hunnen eigenaardige pakjes’.

De krant vermeldde niets over gewonden. Alle gebouwen en inboedels waren verzekerd tegen schade. Al op zondagmiddag kwamen ramptoeristen een kijkje nemen in het gehavende dorp. En dat was volgens de krant een geluk bij een ongeluk voor de kastelein in ‘de Zeven groene boomen’, die de hele stroom bezoekers verwelkomde en een goede omzet draaide.

foto-25335
De overeenkomst die de burgemeester van Westwoud overhandigde aan de notaris maakte deel uit van de wederopbouw van het dorp. Kerktorens waren in het bezit van de overheid, in dit geval de gemeente Westwoud. De kerk zelf behoorde toe aan de hervormde gemeente. Daarom staat in de overeenkomst genoteerd wie verantwoordelijk was voor het onderhoud van de toren. De hervormde gemeente van Binnenwijzend ontving van het gemeentebestuur 2500 gulden aan assurantiepenningen en 700 gulden uit de bootsgezellenbeurs om de toren en kerk te herstellen.

Klik hier om de akte te bekijken, de akte begint op scan 51.

Het krantenbericht staat in de Enkhuizer Courant, 20-06-1911, pagina 2, scan 2.

Geselecteerd uit onze collectie
119G34 Peter Ruitenberg, `t Noodlottige theelichtje : grote brand Binnenwijzend 1911 (Bovenkarspel 1989).

 

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...