De schoolmeester van Westwoud

In 1694 werd Jan de Boer in Westwoud als nieuwe schoolmeester aangenomen. Naast schoolmeester was Jan ook koster aldaar. Al snel waren er over hem klachten in het dorp. De ouders waren niet bepaald enthousiast over zijn kwaliteiten als schoolmeester.

Ze vonden dat Jan erg weinig ervaring had met lesgeven. Ook vonden de ouders de manier van onderwijzen van Jan niet goed. De eerste akten over deze zaak zijn van september 1696.

Not.Schoolmr

Jan de Boer zou zich tijdens de lessen zo gedragen ‘dat haar kinderen niets bij hem leeren'. Hij had moeite met orde houden tijdens de lessen. Een getuige verklaarde vaak te hebben ‘gehoort, gesien en bespeurt, dat geen de minste ordre in 't school was'. De getuige zag de kinderen vaak en lang buiten de school lopen. Het leek er volgens de getuige op dat Jan ‘seer laat in 't school quam, waardoor een groote menigte kinderen in de nabuurige plaatsen werden school gesonden'. Er waren dus geen vaste lestijden. Dit tot ergernis van de ouders: ‘selfs 't school op de behoorlijke tijt niet opende, sulcx de kinderen niet in 't school kunnen komen, maar voor de poort moeten blijven staan'. Het was dus onduidelijk wanneer Jan aanwezig was in de school. ‘alsoo hij dan eens school hield, ende dan wederom niet'.

De gevolgen laten zich raden. Eén van de ouders vertelde dat zijn dochtertje om acht uur naar school ging. Maar al snel kwam zij weer thuis, ‘'t kint seyde door de meester wederom gesonden te wesen'. Het meisje was weer naar huis gestuurd door de meester, want ‘alsoo 't nog wel een uur a twee te vroeg was om naar school te komen'. Tegen de tijd dat het wel tijd was om naar school te gaan, had het meisje daar natuurlijk geen zin meer in.

Tevreden was men dus niet over de schoolmeester van Westwoud. Jan de Boer kreeg nog veel meer beschuldigingen te verduren. Wilt u weten welke, klik dan hier om verder te lezen.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...